Sarah is 29 en op dé dag van de liefde (14 februari namelijk) leert ze Jasper kennen. Alles aan Jasper is goed, alleen... hij heeft drie kinderen: de 6-jarige Ruben, de 11-jarige Lore en de 15-jarige Niels. Als Sarah Jasper wil, moet ze de kinderen erbij nemen. Het is een package deal. Vol goede moed begint ze aan haar nieuwe leven, onwennig, maar vastberaden. Toch loopt haar nieuwe leventje niet zoals ze dacht en dat resulteert in een depressie. Bij therapeute Sien kan ze haar gevoelens kwijt. Ondertussen woedt de storm ten huize Stiefgezin verder, vooral als de h-ex (ander woord voor ex-vrouw Sandra) zich wéér eens bemoeit...

De ondertitel van dit boek is Het dagelijks (over)leven van een stiefmoeder. Een andere titel kon ook zijn: Dagboek van een stiefmoeder. Het verhaal is namelijk in dagboekvorm geschreven. Korte dagboekfragmenten afgewisseld met langere fragmenten. Voor elk fragment staat de datum weergegeven. Af en toe is er mailverkeer tussen Jasper, Sarah en Sandra. Dit wordt mooi aangegeven met de typische mailkenmerken from, to, cc.

Het verhaal leest vlot, al is de leesbaarheid van de zinnen niet altijd even goed. Ik heb momenten gehad dat ik de zinnen moest herlezen vooraleer ik de boodschap begreep. Dit onderbreekt het leesritme een beetje. Niettemin leest het boek vlot, ook door het dagboekgegeven.

Reacties op: Vlot lezend boek