Vriendinnen werd dit voorjaar uitgezonden op Eén en ik was een trouwe kijker. Ik vond de reeks heel goed en heb er echt van genoten. Uiteraard wou ik het boek ook lezen.

Het verhaal in het boek gaat over de tijd na de dood van Eva. Haar drie kinderen, Carine, Ben en Laura, bereiden de begrafenis voor. Tijdens het opruimen van de kamer in het rusthuis, leren ze Eva Decraene kennen. Zij meldt hen dat hun moeder graag wilde dat Eva een brief zou voorlezen in de kerk. Er was één voorwaarde: Nel moest al overleden zijn. Deze voorwaarde is "vervuld". Carine, Ben en Laura voelen onheil aankomen, maar laten alles op hun beloop. Als Carine een brief ontdekt waarin Nel en Eva het hebben over een groot geheim, vragen ze zich af of het wel zo'n goed idee was om Eva Decraene te laten voorlezen...

Het boek is opgedeeld in vier grote delen. In het eerste deel leest Laura het dagboek van Eva. Dit is het verhaal zoals we het zagen in de tv-reeks. In het tweede deel leest Carine de brieven die Eva schreef of ontving van bv. Nel. Dit is ook het deel dat bekend raakte dat Eva en Nel een groot geheim hadden. In het derde deel leest Ben de lange brief die zijn moeder hem schreef betreffende haar erfenis. En in het laatste deel komt er de biecht. Zowel de drie kinderen als de lezer krijgen het grote geheim van Eva en Nel te horen.

Het verhaal leest heel vlot. Ondanks dat je al heel wat weet uit de tv-reeks, ben je ook benieuwd naar dat grote geheim. Want dat weet je nog niet uit de tv-reeks. Daarnaast zijn er nog andere nieuwe elementen toegevoegd, zodat het verhaal niet helemaal gelijk loopt met de tv-reeks.

De opbouw van het boek vond ik ook wel leuk. Eerst Laura met het dagboek, dan Carine met de brieven en dan Ben met de brief over de erfenis. Alle kinderen zijn aan bod gekomen.

Ik vond het een leuk boek om te lezen. Een leuke aanvulling op de mooie tv-reeks.

Reacties op: Leuke aanvulling op de mooie tv-reeks