Advertentie

Voor diegenen die enigszins bekend zijn met de wijze waarop de binnen- en buitenlandse politediensten zijn georganiseerd bevat dit boek teveel ernstige missers. Aan een in werkelijkheid niet bestaand bureau van Interpol in Brussel en aan het hoofd van dat bureau worden executieve bevoegdheden en actieve opspringsactiviteiten toegeschreven die in werkelijkheid formeel volkomen onmogelijk zijn binnen de internationale verhoudingen. Interpol is slechts een uitwisselingsplatform voor informatie. Ook de wijze waarop plaatselijke politiediensten in het verhaal opsporingsactiviteiten uitvoeren en bevoegdheden en machtsmiddelen aanwenden zijn in strijd met de werkelijkheid en daarom ongeloofwaardig.

Reacties op: