Een heerlijk verhaal. Fictie met een flinke dosis geloofwaardigheid. Alle verhaallijnen worden in korte en naar elkaar groeiiende hoofdstukken tot één geheel beschreven. Het is moeilijk om het boek weg te leggen. Nieuwschierigheid naar het vervolg wint het alsmaar en daardoor wordt het later en later en de resterende tijd tot dat de wekker af zal gaan alsmaar korter.

Reacties op: