Advertentie

Haar eerste boek "Belle" was zo prachtig en is in menig lezers top
10 terecht gekomen. Dit vervolg begint weer heerlijk, totdat de
oorlog uitbreekt en Jimmy naar het front gaat. Het verhaal verloopt
langzaam, verveelde me zelfs. Het is een redelijk dik boek van
ongeveer 440 blz., maar rond de 200 wilde ik het wegleggen. Er
gebeurt af en toe wat en dan belandt je weer in de oorlog. Jammer,
ik had me erg op dit boek verheugd. Ik lees het nu afwisselt met
een ander boek, iets wat ik normaal nooit doe. Toch wil ik weten
hoe het verhaal eindigt en of Belle bij Jimmy blijft of toch kiest
voor haar vroegere liefde.

Reacties op: Tegenvaller