Het zal je toch gebeuren dat je in een geïsoleerde gemeenschap (commune) geboren wordt met alle wetten en plichten. Dat de mensen buiten de "grens" van deze gemeenschap vergeleken worden met Satan. Dit overkomt Kyra die verplicht wordt te trouwen met haar oom van 60 jaar.
Je voelt mee met Kyra"s verzet.

Reacties op: Recensie Uitverkoren