Een kwestie van geluk is de recentste roman van de schrijfster Esther Freud. In deze roman volgen we gedurende de periode 1992 en 2006 de lotgevallen van 4 jonge mensen die hun opleiding starten aan de prestigieuze toneelschool Drama Arts School te Londen. Je bent jong en je wilt wat en elk van hen ziet zich al als de grote ster van toneel, film. De weg is echter lang en kent veel tegenslagen en slechts enkel zullen uiteindelijk het sterdom bereiken!
Esther Freud studeerde zelf aan de toneelschool , is getrouwd met acteur David Morrissey en richtte een vrouwentoneelgezelschap op. Haar bekende achternaam heeft ze als achterkleindochter te danken aan Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse.
Uit recensies van haar eerdere boeken vernam ik dat de kracht van deze schrijfster zit in de manier waarop ze een personage weet te tekenen. Daarnaast is ze als ervaringsdeskundige de geschikte persoon om een roman te schrijven die nu eens komaf maakt met het “etiket” dat op de film en toneelwereld kleeft. Op basis van deze gegevens met hoge verwachtingen aan deze roman begonnen. Het moet gezegd haar personage zijn realistisch : ze eten, ze drinken, ze gaan met deze of gene naar bed, ze liegen , ze wenen, … maar er was geen diepgang, nergens een diepere uittekening. Ook is er geen samenhang tussen de 4 personages….. het kan natuurlijk ook zijn dat het er in de wereld van toneel en film zo aan toe gaat…. maar dan had dit wat scherper, explicieter gebracht mogen worden . Het is zeker geen boek dat me bij zal blijven. Wat wel goed was is het feit dat ik de roman las tijdens mijn verblijf in Londen en er alzo toch echt wel momenten van herkenning in zaten.

Reacties op: Recensie Een kwestie van geluk