Het weeskind is een roman die je raakt tot in het diepste van je ziel, je wezen, je zijn. Niet alleen is er het schokkende levensverhaal van weeskind John. Maar daarnaast is er ook de maatschappelijke context. Hoe een bepaald regime omgaat met mensen, onweerbare kinderen,… Hoe dit regime ook een natie, een volk, zijn ambtenaren kneed en vormt en wat hiervan de consequenties zijn. Tevens is het boek een must om te lezen voor elkeen die wenst over te gaan tot adoptie. Maar meest van al is het een boek dat doet inzien dat een kind natuurlijk geschaad is door een tekort aan materiële zorg maar ook dat het niet gebaad is met enkel materiële zorg. Het boek maakt vooral duidelijk dat liefde , aandacht naast de elementaire levensbehoeften levensnoodzakelijk zijn om van een volwaardige opvoeding en groei naar volwassenheid te kunnen spreken. Het boek blijft nog lange tijd in je hoofd rond spelen en het maakt ook heel wat emoties en frustraties tijdens het lezen ervan bij je los.

Reacties op: Recensie Het weeskind