Nooit drong het tot me door dat de algemeen aanvaarde zucht “Moeder, waarom leven wij? “ in feite een diepe tragiek inhoudt. Auteur van deze beklijvende roman, Lode Zielens, die reeds in 1934 hierom gelauwerd werd met de Staatsprijs voor letterkunde, schuwt geen rauwe schetsen, noch realistische details om het leven in het havenkwartier onder ogen te brengen. De uitgave van “De Standaard-uitgeverij” die teruggreep naar de autenthieke stijl- en woordkeuze en bij wijle nogal moralistische levensbeschouwingen, maakt dat dit werk niet zomaar raprap kan gelezen worden, maar duwt de lezer met onontkoombare kracht in het modderige wroeten van de opeenvolgende generaties, waarbij ondermeer verwezen wordt naar de ongelijke strijd van het proletariaat tegen de dictatuur van de industrialisatie en naar de stille ontroerende kracht van Netje als de immer op de achtergrond aanwezige moederfiguur.

Reacties op: Recensie Moeder, waarom leven wij?