Het was een verademing om weer eens een goed leesbaar boek in handen te hebben, dat toch op hoog niveau de omstandigheden en gevolgen laat zien van misbruik van een jong kind.
Het zijn memoires, maar verwerkt tot een geweldig literair boek. Ik heb grote bewondering voor Margaux die zo indringend en zonder enige terughoudendheid, haar jeugdervaringen weet op te schrijven.
De relatie met Peter, de man die haar jarenlang misbruikt, wordt haarscherp blootgelegd, maar blijft voor wat betreft de eerste jaren wat afstandelijk. Alsof ze (nog) niet in staat is om weer in de huid van dat kleine meisje te kruipen.
De korte beschrijving van het boek heeft het alleen over de verwoestende invloed van de pedofiel op het leven van Margaux, maar de ouders hebben hier zeker ook een groot aandeel in: de moeder omdat zij, door haar eigen misbruik op jonge leeftijd, niet in staat is enige invloed uit te oefenen. Maar zeker ook de vader die voornamelijk bezig is met zichzelf, met dramatische gevolgen als Margaux in contact komt met de pedofiele Peter.
Peter fungeert voor Margaux zeker ook als vervangende vaderfiguur bij wie zij de onvoorwaardelijke liefde en erkenning zoekt, die haar eigen vader haar niet geeft. Margaux legt niet echt de relatie met de vaderfiguur. Tegen het einde benoemt ze alleen dat pedofielen hun slachtoffers zoeken in probleemgezinnen.
Maar wellicht is dit bewust. Ze velt in haar boek geen oordeel, zij stelt alleen vast en geeft een getuigenis af die op z’n zachts gezegd schokkend is.

Reacties op: BEWONDERING