Advertentie

Brieven van mijn Ziel III - Chantal van den Brink - 2015

Het afgelopen lange Pinksterweekend was voldoende om het langverwachte derde deel van de trilogie van Chantal van den Brinks Brieven van mijn Ziel te lezen.
Mij is in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat Chantals boeken voor een heel aantal mensen zeer waardevol en betekenisvol zijn geworden; dit is wellicht de dankbare beloning van Chantals werk: door diepe, gedetailleerde, openhartige en persoonlijke beschrijvingen van haar therapeutische sessies, healings, meditaties, gebeden, regressies en haar proces meer in het algemeen geeft ze de lezer(es) de herkenning van eigen delen van het proces op een presenteerblaadje. Het proces, dat wil zeggen: de zoektocht - in verscheidene vormen en fases mogelijk - naar de eigen ziel, naar de bedoeling van het eigen leven op deze aarde. Vanaf het moment dat je ontvangen bent op deze aarde in de verschillende lagen en stadia van zijn, tot het moment van nu - met verleden incluis, het heden voorop, en de toekomst meer en meer in het teken van de zielsbestemming.

Ook in dit boek gaat het proces van Chantal in onverminderde vaart voort. In zo'n rap tempo volgen de gebeurtenissen elkaar op, dat de lezer genoodzaakt is het boek zo nu en dan weg te leggen - het is veel, het is af en toe schrijnend, het is af en toe confronterend, het is af en toe zwaar. Maar er is ook hoop: het licht schijnt overal, zo is onmiskenbaar duidelijk: ook mooie dingen gebeuren, het leven wordt beter, sommige dingen in langzaam tempo en sommige in sneller tempo. Dit boek behandelt de fase na het overlijden van haar moeder, en er zijn een aantal thema's die in deze fase op haar pad komen, waarvan er een tweetal uitspringen in dit boek: enerzijds de verwerking van het seksueel misbruik door haar vader in haar jeugd, anderzijds de ontmoeting met haar tweelingziel. Deze laatste ontmoeting stelt alles, maar vooral haar relatie met Wim in een ander daglicht, en brengt ook in eerste instantie verwarring; later blijkt pas dat de zielsliefde voor Derek juist een positieve verandering in het jarenlang gebezigde patroon in haar huwelijk met Wim teweegbrengt. Door openheid die Chantal betracht naar haar man en vice versa, heeft en neemt ze de ruimte om te ontdekken wat deze nieuwe liefde te betekenen heeft. Uiteindelijk heeft de tweelingzielliefde gezorgd voor meer balans in het mannelijke en vrouwelijke in de relatie van Chantal en Wim. Dit gaat over binnenwereld versus buitenwereld, het intrinsieke en extrinsieke, en de plaats die ze vervolgens innemen in de buitenwereld.

Voor mij persoonlijk ging er een kleine nieuwe wereld open bij het lezen van Chantals eerste boek - en al gauw ga je als lezer zoeken naar punten van herkenning. Die zijn er zeker - met name kan ik zeggen dat de onbestemdheid van gevoel voor en in dit leven, die mij jarenlang dwarszat, lijkt op de onbestemdheid die Chantal aanzette haar reis en proces te beginnen en die beschreven wordt in deel I. Daarnaast is herkenbaar de voorbeelden die ieder nodig heeft, zij het een man of een vrouw, de steun die ontleend kan worden aan die paar mensen die je tegenkomt op je pad - mensen die het pad al wat verder voor je uit hebben gelopen. Zo beschrijft Chantal in dit boek vaak op ontroerende wijze de ontmoetingen met Meta, haar vriendin en collega. Deze vriendschap blijkt in dit derde boek een anker te zijn voor haar ontwikkeling. Het doet me denken aan die paar mensen, die in mijn leven voorbeelden zijn en met wie de ontmoetingen diepe indrukken achterlaten, keer op keer.

In het boek komt ook een nieuwe verhuizing aan de orde, tekenend voor het zoeken en de onrust, die het diepgaande proces naar heling met zich meebrengen. Daarnaast is er in het nawoord een prachtige conclusie te vinden: 'Ik leef' - alsof ze wil zeggen: "meer is er niet nodig"; wanneer eens mens dit kan zeggen, is er voldoende heling geweest om een fijn en gezond leven te leven, en zoals ze zelf zegt: 'de oogst is evenredig groot, ik voel me een ander mens.'
In het nawoord stelt Chantal haar eigen proces ook in een meer algemeen daglicht - in retrospect heeft ze door al haar ervaringen met geneeskunde, regressietherapie, familieopstellingen, healings, readings, voeding etc. ook veel kennis van zaken opgebouwd. Veel informatie is te vinden op haar website, www.chantalvandenbrink.nl, voor eenieder die zijn of haar weg zoekt op weg naar gezondheid en heling.

Reacties op: Een waardig slot van een boeiende trilogie / autobiografie

Bestel dit boek vanaf  €22,95 bij

bestellen
bestellen
Proxisbestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders