Advertentie

Richard, Paula, Shirley, Jake, Floyd en Ellen zijn de hoofdpersonages van een onwaarschijnlijk drama. Door een wegversperring worden ze verplicht een gevaarlijke tocht te ondernemen naar de bewoonde wereld om hun leven te redden. Samen beginnen ze aan een lange tocht en worden ze geconfronteerd met talloze gevaren.
"Wegversperring", is een bijzondere, maar helemaal niet conventionele SciFi-thriller. De cover is mooi en veelbelovend, hoewel de flaptekst te gedetailleerd is en te veel over het verhaal vertelt. Eigenlijk bevat “Wegversperring” alle elementen nodig om een boeiend verhaal te vormen. Uiteindelijk vond ik het eerder een verwarrend en ongeloofwaardig avontuur dat de naam “thriller niet verdient. Een teleurstelling. Ondanks de eigen woordkeuze en zinsopbouw, soms prachtig, soms irriterend, heeft de auteur “originaliteit” met “onduidelijkheid” verward. Het begin is heel chaotisch: een incident zonder dat de lezer de tijd krijgt zich in het verhaal in te leven. Tijd, plaats en omgeving ontbreken. Irreëel gedrag: na een paar blikseminslagen spreekt men al van een ramp. Nooit krijgt de lezer de beschrijving van een deftig beeld van deze verkeersopstopping die honderden personen treft. Het is alsof er maar tien personen aanwezig zijn. Nooit voelt men de sfeer die de auteur tevergeefs wil aantonen. Verder weet men niets van de protagonisten en hun doelstellingen, noch krijgt men een bruikbaar beeld van de omgeving. De witte vlek en de voorgeschiedenis van de protagonisten blijven onbeantwoord. Te vage beschrijvingen maken inleving onmogelijk. Een wegversperring in de woestijn met rotsen en canyons waar zelfs wolven komen, stemmen niet overeen met de werkelijkheid. De opeenvolging van vaag beschreven onwerkelijke plekken natuurverschijnselen, vreselijke wezens met menselijke trekken, helse tuigen, ravijnen in mijnengangen, onwerkelijke dialogen en ongerijmdheden net als de overbodige seks die niets aan waarde bijbrengt, maken het verhaal ongeloofwaardig. Men krijgt de indruk dat de auteur ons niet alles wil vertellen en dat hij onze verbeeldingskracht op de proef stelt. Soms kreeg ik de indruk dat er alinea’s ontbraken. Een mysterieuze intrige betekent niet dat je die ook mysterieus moet schrijven. Hoewel de tekst vlot en temporijk geschreven is, is er weinig aandacht besteed aan de opmaak ervan. Handelingen en dialogen van verschillende personen staan in dezelfde alinea.
Teveel details breken het tempo, maar te weinig details maken het verhaal saai. Alles is te vaag beschreven. De lezer moet voortdurend raden wat de auteur niet heeft geschreven. Sprongen in tijd en plaats maken het de lezer niet gemakkelijk om de protagonisten te volgen. Ook de ontknoping is vaag: de lezer blijft zitten met heel veel onbeantwoorde vragen.
Oppervlakkige personages met een ongeloofwaardig gedragspatroon. Iedereen wordt bij de voornaam genoemd, uitgezonderd Floyd Couldren, die meestal bij zijn volledige naam wordt genoemd.

Vooraan de cover staat SciFi-thriller. Het verhaal is noch het een, noch het andere. De SciFi elementen zijn verwarrend en onduidelijk. En van een thriller is al helemaal geen sprake. Geen cliffhangers of spanningsbogen die voor een uptempo zorgen. Een verhaallijn, alles vanuit het standpunt van Richard. Hoogstens een naïeve avonturenroman bestemd voor junioren.
Jammer, want de auteur heeft talent en het verhaal is vlot geschreven. Mogelijk voldoende voor een jonger publiek. Ik ben ontgoocheld omdat ik na “de 9 cirkels” een uitzonderlijke thriller had verwacht.
Pluspunten: Fantasierijk
Minpunten: Moeilijk in te komen, Niet aansprekende personages, vage beschrijvingen, ongeloofwaardige personages

Reacties op: Een chaotische wegversperring

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 17,95 Bestel het ebook bij Libris voor 8,95
Bestel het boek bij Blz. vanaf 17,95 Bestel het ebook bij Blz. voor 8,95
bestellen
bestellen
bestellen
bestellen
Proxisbestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders