Baantjer kondigde aan te stoppen met schrijven maar kon het blijkbaar toch niet laten. Het resultaat is Een Rus in de Jordaan, een boek dat in samenwerking met Simon de Waal tot stand is gekomen. Het is een aardig tussendoortje maar meer ook niet. Positief is wel, dat er nog geen verzameling standaardzinnetjes is opgebouwd die te pas en te onpas in het boek wordt rondgestrooid (zoals bij veel De Cock deeltjes het geval was)

Reacties op: Recensie Een Rus in de Jordaan