Advertentie

De schrijfster
Vera Lundi is een onbekende schrijfster. Ze debuteert bij Uitgeverij Agemo met haar thriller Onbezonnen. Wie er achter de naam Vera Lundi schuilgaat is onbekend. Het lijkt een pseudoniem van een bekende(re) auteur die haar identiteit niet wil prijsgeven.

Cover
Op de donkere cover staat een jonge vrouw met een teddybeer van achteren afgebeeld in een bos. Het geeft een scene uit het boek weer. De beschrijving op de achterzijde geeft maar beknopt het verhaal weer. Daarnaast mist de vermelding van het type genre op de cover; literaire thriller? waardoor de lezer/koper van zo’n boek in het ongewisse blijft wat deze te lezen krijgt. Mede vanwege de sombere uitstraling krijgt de cover een 6..

Het verhaal
Politieman Roy Peters komt om bij een dubieus schietincident in de woning van zijn buurman, maatschappijleraar, Joost Kanters. Zijn vrouw Monica blijft in diepe rouw gedompeld achter met haar twee jonge dochters Esther en Myra.

De pas 16-jarige Patrick van Vliet, een leerling van de maatschappijleraar, wordt aangewezen en veroordeeld als de dader. Hij beweert bij hoog en laag dat hij niet de dader is. Zijn onschuld kan niet bewezen worden en Patrick wordt opgesloten in de jeugdgevangenis. In detentie loopt hij traumatische ervaringen op door het regime van de bewakers en door toedoen van zijn medegevangenen.
Na zijn vrijlating ontmoet hij Mandy die wel in zijn onschuld gelooft en met haar toewijding en zorg Patrick op het rechte pad probeert te houden. Ze krijgen samen baby Mischa maar in plaats van de toegewijde vader glijdt Patrick steeds meer af naar de afgrond. Het enige wat hij kan is op de bank of in de kroeg hangen om zijn kraag vol te drinken.

Monica leeft al die jaren als een zombie door. Ze sluit zich af van de buitenwereld en het weinige sociale contact wat ze had vermijdt ze zorgvuldig. Het enige wat haar op de been houdt is de zorg voor haar twee dochters. Ze kan Roy niet loslaten en zwelgt in haar rouw. Via social media komt ze achter de woonplaats van Patrick en vol afschuw ziet ze het bericht dat ze een kindje hebben gekregen. Het kindje wat zij nog graag wilde hebben met haar Roy. Ze gaat op onderzoek uit om haar wraak op Patrick te wreken. Monica belandt in situaties die haar steeds verder in de nesten werken en die niet meer te stoppen zijn. De argwaan bij haar dochters wordt steeds groter en er ontstaat een onoverwinbare kloof tussen hen.

Patrick besluit om op zoek te gaan naar de ware dader en zich meer niet te laten misbruiken. Hij wil iemand zijn in de samenleving. Het is tijd om zijn rol als underdog in te ruilen voor een beter leven. Hij komt weer oog in oog te staan met zijn vroegere jeugdvriend Teus Kempen. Teus is een carrière-man en vastbesloten om directeur te worden van het miljoenenbedrijf in de scheepvaart waar hij werkzaam is. Het kat en muis spel tussen Teus en Patrick neemt bizarre vormen aan als ook Monica in beeld verschijnt. Welk recht zal zegevieren?

Conclusie
Onbezonnen is afwisselend geschreven door de verschillende personages aan het woord te laten komen. Het personage Patrick is goed en realistisch weergegeven. Zijn situatie is schrijnend te noemen; een kind van de rekening. Je voelt zijn onvermogen om uit zijn rol te kunnen stappen. Monica, daarentegen, is nogal labiel en tenenkrommend zijn de langdurige passages waarin ze zich onderdompelt in haar verdriet.

De plot is niet geheel onverwachts doch toch wel verrassend te noemen. Heel knap van Lundi om alle lijntjes aan het einde bij elkaar te brengen. Het begin en het einde van het verhaal zijn vlot geschreven waardoor het triggert om het boek in een ruk uit te lezen. Het middengedeelte daarentegen is te langdradig met veel herhalingen. Bepaalde ontstane situaties zijn zo over de top dat ze niet meer geloofwaardig zijn. Daarnaast schuwt Lundi grof geweld niet. Er ontstaan situaties die zo gruwelijk beschreven zijn dat je ervan walgt. Deze hadden beter wat subtieler omschreven kunnen worden. Het is niet nodig voor het verhaal om deze bloederige scenes zo expliciet te beschrijven.

Het taalgebruik in het boek is makkelijk; geen ingewikkelde zinsverbanden of onmogelijk woordgebruik. De grootte van het lettertype valt wel op. Het is eerder een lettertype wat je veelal tegenkomt bij het Young Adult-genre. Overigens zou het met uitzondering van de gewelddadige scenes een aanrader zijn voor deze leeftijdsgroep. Jammer dat er wat minder aandacht besteed is aan de zorgvuldigheid van de zetter. Er komen hier en daar wat spel- en zetfoutjes voor.

Het verhaal is origineel gevonden en gebaseerd op een ware gebeurtenis die plaatsvond in 1997 waarbij een politieman om het leven kwam bij het verijdelen van een inbraak.
Dat liefde en haat dicht bij elkaar liggen bewijst Vera Lundi met haar Onbezonnen. Vanwege de originaliteit en het psychologische aspect verdient Onbezonnen 3,5 ster.

Reacties op: Origineel verhaal

Bestel dit boek vanaf  €10,00 bij

bestellen
bestellen
Proxisbestellen
Boeken.combestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders