De oorspronkelijke titel “Beyond Belief” wordt voor het Nederlandstalige lezerspubliek om commerciële redenen gruwelijk misbruikt en haalt het intrieste autobiografisch verhaal onderuit tot het niveau van een derderangs misdaad-verhaal. Nochtans gaat het hier om een onvoorstelbaar onverkwikkelijk gegeven. Colm O’Gorman beschrijft de ont-zettende impact van de gebeurtenissen op zijn persoonlijke worsteling naar volwassenheid toe en schetst de desastreuze invloed ervan op de relatie met de eigen familieleden, inzon-derheid met zijn introverte vader. Hij hekelt de demonische hypocrisie en manifeste leugenachtigheid van de hogere clerus. Onvoorstelbaar is de lafheid van de Kerk en het Vaticaan die zich verschuilen achter de betonnen muren van diplomatieke onschendbaarheid om hun fortuinen te vrijwaren tegen de gegronde claims van de misbruikte kinderen. Uiteindelijk zal O’Gorman het proces winnen, na meer vijftien jaren procederen.
Dit boek van O’Gorman is bepaald vermoeiende literatuur deels omwille van de controversiële thematiek als omwille van de schrijfstijl die niet zelden erg deprimerend overkomt.
Ik schafte me dit boek aan in de grabbelton bij Action voor de de adembenemende prijs van 1,99 € of hoe een van de meest gruwelijke onderwerpen aan openbare interesse inboet wanneer een nieuw menselijk snertgedrag nog meer onmenselijkheid genereert.


Reacties op: Hier zijn geen woorden voor !