Advertentie

Met Nooit meer te druk schreef Tony Crabbe een steengoed boek. En ja, de quote op de voorkaft: “Een levensveranderend boek – Daily Express” lijkt me voor een keer een terechte evaluatie van wat de titel belooft. Als je met het boek aan de slag gaat, tenminste. En dat kan, want Crabbe overlaadt zijn werk met ideeën , tips én oefeningen om zijn raadgevingen te realiseren.

Al in de inleiding grijpt Crabbe je bij je nekvel. In een wereld die in de laatste decennia zo revolutionair is veranderd, holt de mens, onaangepast (en vooral onnadenkend!), de technologieën achterna. Wat ons werk had moeten verlichten, bezorgt ons alleen maar méér drukte: laptops en smartphones. Ze vullen elke minuut van ons jachtige bestaan. We blijven uitgeput achter met het knagende gevoel dat we voortdurend tekortschieten: als partner, als ouder, als vriend en als werknemer. Een witte raaf wie zich daar niet in herkent!

In Nooit meer te druk reikt Tony Crabbe ons niet alleen handvatten aan om de drukte de baas te kunnen, maar verschaft hij ons ook de nodige inzichten (onderbouwd door een resem publicaties en studies) waarom dit zo essentieel is om gelukkig te kunnen zijn.
Wat we nodig hebben om de drukte uit ons hoofd te bannen, is een beter plan van aanpak. Time management en multitasken verwijst Crabbe alvast rigoureus naar de prullenmand. Hij stelt aandachtsmanagement in de plaats. Het is immers geen kwestie om in de beschikbare tijd méér te kunnen doen, maar om net op minder zaken te focussen zodat we ze beter doen en er zo meer voldoening (geluk) uithalen. Om dat te bereiken is het eerst nodig dat je het gevoel krijgt dat je je eigen leven (weer) beheerst, dat je de betrokkenheid hervindt, dat je leert aanwezig te zijn in het moment, dat je bewuste aandacht geeft aan de mensen om je heen en dat je jezelf bent.

Stap voor stap neemt Crabbe je mee op deze weg naar herwonnen geluk, de drukte voorbij, door antwoorden te formuleren op vragen als: hoe kun je je leven (weer) beheersen, hoe maak je eigen keuzes voor een minder druk bestaan, hoe leer je je aandacht te richten op minder in plaats van op méér en hoe kun je die aandacht vasthouden, hoe bewaak je je grenzen, hoe kun je je onderscheiden door te kiezen voor vernieuwing (creativiteit), welke kernkwaliteit van jezelf kun je in de plaats stellen van ‘méér’ en ‘druk’, hoe raak je weer betrokken bij wat je doet, hoe maak je meer tijd vrij voor je relaties, hoe leer je te leven in het moment om zo het geluk te ervaren … ?
Ten slotte biedt Crabbe zeven strategieën aan om de gemaakte voornemens te vertalen naar nieuwe gewoontes.

De taal die Tony Crabbe hanteert, verdient brede navolging: helder, visueel en fris. Steven Pinker, auteur van Gevoel voor Stijl (uitgeverij Altas Contact, 2016) zou er de vingers bij aflikken. Crabbe begint elke hoofdstukje met een anekdote, een casus of een studie die stuk voor stuk concretiseren, visualiseren of bewijzen wat hij vervolgens onder de aandacht wil brengen. Hij formuleert zijn gedachten zo helder dat het lijkt of je ze zelf hebt bedacht.
Crabbe sluit elk hoofdstuk af met een overzichtelijke samenvatting, enkele activerende tips én ideeën om te experimenteren met wat je zopas hebt gelezen.

Ook uitgeverij Luitingh-Sijthoff verdient mijns inziens een pluim voor de passende - - frisse- lay-out van het boek. Met Nooit meer te druk heb je drie keer waar voor je geld: je beleeft een pak leesplezier, je kunt ermee aan de slag én wie volhoudt, houdt er een opgeruimd hoofd aan over. Lezen én doen! Een levensveranderend, ja voor sommigen zelfs een levensreddend boek.

Reacties op: opzij, opzij, opzij voor Nooit meer te druk!

Steun je favoriete boekhandel

Bestel je boeken op Hebban bij Libris of Blz. en steun een boekhandel bij jou in de buurt. Vanaf €15,- gratis bezorgd.

Bestel het boek bij Libris vanaf 10,00
Bestel het boek bij Blz. vanaf 10,00
bestellen
bestellen
bestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Bestel dit ebook vanaf  €4,99 bijBestel dit luisterboek voor  €17,99 bij

bestellen