Janneke Bouwman Hebban Recensent

Sinds 2007 kun je vanaf 1 maart tot en met eind juni het nestelen, broeden en grootbrengen van verschillende soorten vogels volgen via de webcam op www.beleefdelente.nl. Bij een lustrum hoort een feestje en daarom heeft Vogelbescherming Nederland het boek Beleef de Lente uitgegeven t.g.v. het 5-jarig bestaan van het webcamproject Beleef de Lente. Joost Hartog, coördinator: Vogelbescherming hoopt met het project het draagvlak te vergroten voor haar werkzaamheden, namelijk een betere bescherming van vogels en hun leefgebieden. Een prachtig project waaraan wordt meegewerkt door honderden vrijwilligers, waaronder terreinbeheerders, technici, onderzoekers, vogeltellers en huiseigenaren die toestemming hebben verleend om in nestkasten op hun terrein webcams op te hangen.

Het boek is voorzien van commentaren, citaten uit fora en weblogfragmenten. 09 april: tussen de paringen door wendt het mannetje zich steevast van het vrouwtje af. Hij richt zijn kop op en schudt maar 'nee', terwijl hij waarschijnlijk 'ja' bedoelt! (boomklever).
Ook aan het woord komen de gastgezinnen waar de vogels thuishoren. Gepassioneerd vertellen ze over 'hun' vogels en wat ze doen om het hen naar de zin te maken zodat ze op hun terrein zullen gaan broeden.
Het boek is zeer overzichtelijk opgezet: elke vogelsoort heeft zijn eigen hoofdstuk. In totaal worden er 8 soorten gevolgd, waaronder lepelaars, koolmezen, ooievaars en de indrukwekkende oehoe's.

Het webcamproject telt jaarlijks vele honderdduizenden kijkers uit binnen- en buitenland, die soms dagen- en nachtenlang kijken naar de vogels. Sommigen komen naar de site specifiek voor één soort vogel, anderen kijken elke ochtend, middag en avond eventjes langs alle nesten. Is er nog wat gebeurd? Zijn er al eitjes uitgekomen? Hoeveel jongen zijn er? Maar het is niet alleen leuk, er wordt ook veel onderzoek gedaan. De jongen worden waar mogelijk geringd en er wordt gekeken hoevaak er gevoerd wordt, wat er door de ouders aan prooi binnengebracht wordt en de achtergelaten prooiresten worden nageplozen om te kijken hoeveel er gegeten wordt. Ook de trieste zaken worden niet gemeden, wanneer bijvoorbeeld moeder slechtvalk door een indringster wordt verjaagd of wanneer door te weinig voedselaanbod de jongen het niet allemaal overleven. Eén ding staat bij het project voorop: er wordt niet in de natuur ingegrepen, anders dan dat er webcams zijn geplaatst.

Een prachtig project dat iedereen, ook als je niet in staat bent de natuur in te gaan, de gelegenheid biedt om mee te leven met het spectaculaire broedseizoen. Het boek is een prachtig document geworden met naast alle informatie heel veel mooie foto's en een DVD met prachtige beelden. Een feeest om naar te kijken, ook wanneer de camera's uit zijn en we moeten wachten op 1 maart van het volgende jaar. Kijken!

Reacties op: Recensie Beleef de lente