Jannelies Smit Hebban Recensent

Alice Pedersen is tandarts in het onooglijke dorpje Mooney´s Dump, dat binnenkort, door middel van een referendum, omgedoopt zal worden in Sunshine. Alice is getrouwd met Mike, een zwarte man, en heeft twee kinderen. Ze helpt mee aan het bouwen van een ´henge´, maar na het feest dat gegeven wordt om te vieren dat de henge compleet is, verdwijnt zij. Twee jaar later worden haar resten gevonden.
Uiteraard wordt na het verdwijnen van Alice gedacht aan moord. Het verhaal komt op gang op het moment dat de jonge Robert met zijn vriend in Sunshine arriveert voor een rustig weekendje uit. Onderweg pikken Quentin en Robert een lifter op. Deze lifter overhandigt Robert een boekje, met de mededeling dat Robert dit boek aan Alice moet overhandigen. Quentin haalt Robert over om die avond niet direct naar hun cottage te gaan, maar eerst een feest bij te wonen. Tijdens dit feest is bijna elke bewoner van het dorp aanwezig. Robert vindt iemand die zegt dat zij Alice is en het boek van hem aanneemt. Al snel blijkt er echter meer aan de hand te zijn.
Het verhaal wordt vertelt door de verschillende medespelers. Langzamerhand wordt duidelijk dat iedereen wel iets te verbergen heeft.
Een bijzonder intrigerend boek! McGill heeft van een eenvoudige plot (vrouw verdwijnt) een complex en boeiend verhaal gemaakt. De manier waarop hij het verhaal vertelt draagt hier in hoge mate aan bij. De interludes zijn steeds vanuit het gezichtspunt van Robert. Alle andere hoofdstukken zijn uit het gezichtspunt van de diverse medespelers, inclusief Alice zelf én, let op: de tijger Tamar. Voeg daarbij het feit dat het verhaal zich eigenlijk, als je alles goed bekijkt, maar op twee avonden afspeelt (de avond van het feest waarop Alice verdween, en de avond waarop het héle dorp het feest naspeelt, in een poging om meer te weten te komen), en je hebt een boek dat de hoogste lof verdient.
McGill heeft de twee avonden zo knap verweven, dat zij aan het eind naadloos in elkaar overgaan. Pas dan wordt duidelijk wat er nu met Alice gebeurt is, en wat eenieder hieraan heeft bijgedragen.

Reacties op: Een intrigerend debuut