Jean-Paul Colin Hebban Recensent

Het merendeel van de lezers smult van thrillers met modern sporenonderzoek. De minderheid is vooral gecharmeerd van het rationele denken waarmee speurders in vroeg-negentiende-eeuwse thrillers hun daders ontmaskeren. De Britse schrijfster Judith Cutler bedient zowel de meerder- als de minderheid. Behalve twintig hedendaagse thrillers zijn er tal van historische detectiveverhalen van haar hand verschenen. De Geheimenbewaarder  is haar eerste historische detectiveroman in een reeks met dominee Tobias Campion. Het is ook haar eerste naar het Nederlands vertaalde roman. Aan de vertaling van het tweede deel, Shadows of the Past, wordt gewerkt.

Cutler wil aantonen dat de Regency (Het Verenigd Koninkrijk van 1810 tot 1820) een minder weelderige tijd was dan door velen wordt aangenomen. Armoede was wijdverbreid, medicijnen hadden niet het gewenste effect en onderwijs was beneden alle peil. Alleen religie hield de onderste laag van de bevolking overeind. In De Geheimenbewaarder  moet dominee Tobias Campion zich te midden van deze ellende staande zien te houden.
Lady Elham, een welgestelde nicht van zijn moeder, helpt hem aan een parochie in het plattelandsdorp Moreton St Jude. De aristocratische dominee komt meteen op voor de belangen van de armlastigen. Hij zet zich in voor het armenhuis, geeft les en verstrekt gratis maaltijden. Bovendien bouwt hij een hechte vriendschap op met de plaatselijke dokter, Edmund Hansard. Weldra wordt hij geconfronteerd met een paar verdachte overlijdensgevallen. Vooral de dood van Lord Elham, die is verdronken in een beek, houdt de gemoederen bezig. Men sluit niet uit dat zijn vrouw als enige getuige van het ongeval verantwoordelijk is voor zijn dood. Maar Campion heeft nog een andere zorg aan zijn hoofd. Hij raakt verliefd op de veel jongere Lizzy, de persoonlijke bediende van de Elhams, wat niet bij iedereen in goede aarde valt.
Dan opeens zijn Lady Elham en Lizzy uit Moreton St Jude verdwenen. Campion is diep geschokt als hij tijdens een wandeling enige tijd later een grote pluk rood haar vindt. Hij weet het zeker: alleen Lizzy heeft zulk haar!

De proloog van De Geheimenbewaarder  is zoals elke proloog hoort te zijn: uitnodigend en mystiek. Wat volgt is een prachtige roman die ontroert en beklijft. Cutler leert ons het gevaar van materialisme te herkennen en wijst ons erop hoe klassenverschil en het kerkelijk gedachtegoed elkaar snijden. Met ik-persoon Campion en dokter Hansard heeft ze zeer fascinerende personages neergezet. Hun strijd tegen onrecht is door en door voelbaar. Alleen spijtig dat het verhaal zo gezapig verloopt, eigenlijk pas echt op gang komt na de dood van Lord Elham. De tamelijk slordige eindredactie en de veelvoud aan aandachtstreepjes nog maar even buiten beschouwing gelaten.

De Geheimenbewaarder  maakt deel uit van de door Librion uitgegeven Nartex Crimeboeken, een reeks bestaande uit detectiveromans en thrillers waarin het kerkelijk erfgoed prominent aanwezig is. Wat dit laatste betreft voldoet het boek volledig. Daarentegen, voor een detective of thriller is de verhaallijn te doorzichtig. Wederom het bewijs dat het betrekken van een speurder in een historische roman een lastige horde is om te nemen. Afgezien hiervan is De Geheimenbewaarder  een zeer aandoenlijke maatschappijkritische roman.

Reacties op: Een prachtige roman die ontroert en beklijft