Joop Liefaard Hebban Recensent

Julia Plummer is een getalenteerd fotografe, getrouwd met de succesvolle chirurg Hugh en moeder van een geadopteerde zoon Connor. Haar gelukkige leven wordt op zijn kop gezet als haar zuster Kate in Parijs een gewelddadige dood sterft. Julia is verscheurd door verdriet en schuld en gaat, als in haar ogen de politie te weinig doet, zelf op onderzoek uit. wanneer Julia naar Parijs gaat om de persoonlijke bezittingen van Kate op te halen, hoort zij van Kates vriendin Anna dat Kate een nogal heftig leven leidde, een leven waarvan Julia geen enkele weet had. Julia's zoektocht wordt steeds obsessiever en gevaarlijker en brengt haar uiteindelijk in een levensbedreigende situatie.

Tweede leven  is de tweede thriller van de Engelse misdaadauteur S J Watson, die voor zijn eerste thriller, Voor ik ga slapen, over het algemeen goede kritieken kreeg. Tweede leven  is een duistere psychologische thriller over een geobsedeerde vrouw, Julia Plummer, die wil weten wie haar zuster Kate heeft vermoord en waarom. Het verhaal komt langzaam op gang. In de eerste hoofdstukken van het boek besteedt Watson veel aandacht aan de introductie van de personages en het tempo is daarbij traag. Het tweede deel van het verhaal heeft een veel hogere snelheid en de leesbaarheid wordt er aanzienlijk door verhoogd. De spanning wordt voelbaarder en de plotwendingen intrigerender.

De personages zijn goed uitgewerkt en herkenbaar waarbij vooral Julia in negatieve zin opvalt. In het begin komt zij over als krachtig en evenwichtig maar naarmate het verhaal vordert en zij een aantal onbegrijpelijke en lichtvaardige beslissingen neemt, verandert zij in een naïeve, obsessieve vrouw die welbewust haar leven op het spel lijkt te zetten. Het komt in de misdaadliteratuur wel vaker voor dat een hoofdpersonage geen enkele sympathie kan opwekken maar dat hoeft niet altijd ten koste te gaan van de kwaliteit van het verhaal. In Tweede leven is dat helaas wel het geval. Het is frustrerend te zien hoe iemand weloverwogen haar ondergang tegemoet lijkt te gaan. De gevaren voor haar huwelijk en de kwetsbare relatie met haar geadopteerde zoon Connor worden helemaal weg gerationaliseerd.

Watson geeft een goed en overtuigend beeld van de gevaren van het internet. Het is heel eenvoudig om daar met anderen in contact te komen maar al te vaak verlies je in deze schijnwereld de controle over de informatie die je over jezelf prijsgeeft. Ook Julia begeeft zich in deze wereld en ervaart dat onoplettendheid verstrekkende gevolgen kan hebben en manipulatie onvermijdelijk wordt.

De spanning in het verhaal is goed opgebouwd, zeker na het wat aarzelende begin. Met veel vaart eindigt het in een schokkende ontknoping. Niet iedereen zal de manier waarop Watson het verhaal laat eindigen op prijs stellen terwijl anderen de eigen invulling die je eraan kunt geven, zullen waarderen. Het neemt allemaal niet weg dat het gebrek aan sympathie voor Julia een overheersende factor is bij de beoordeling van deze thriller. Het zorgt ervoor dat een op zich goed verhaal verzandt in ergernis en dat is jammer want het heeft potentie genoeg om een goede en overtuigende thriller te zijn.

Reacties op: Teleurstellende thriller door onsympathieke hoofdpersoon

Bestel dit ebook vanaf  €4,99 bijBestel dit luisterboek voor  €14,95 bij

bestellen