Middelmatig werk. Er wordt te geforceerd geprobeerd om belangrijke vormende ankerpunten uit de recente geschiedenis (Berlijnse Muur, Koude Oorlog, 9/11) te koppelen aan jeugdherinneringen van het hoofdpersonage. Deze geforceerd allegorische lading leidt af van het persoonlijke van de herinneringen, maar tegelijkertijd weet het weinig van diepgang te zeggen over de gebeurtenissen waar het naar verwijst. Dit levert vooral een statisch werk op dat zijn eigen hoogdravende pretenties niet waar kan maken

Reacties op: Intrigerend Uitgangspunt Mist Doel