Reuben Maitland is de briljante bedenker van voorspellende fenotypering, een baanbrekende forensische methode. Maar er ging iets mis in zijn samenwerking met de politie, waardoor hij zijn baan kwijtraakte, zijn reputatie te gronde werd gericht en zijn huwelijk strandde. Daarna begon hij een illegaal onderzoekslaboratorium, dat tegen betaling dna-onderzoek verricht. Dan wordt Reuben bij zijn oude chef Robert Abner geroepen. Abner weet van Reubens werkzaamheden en is daar niet blij mee. Maar hij heeft Reuben nodig, want Michael Brawn zit in de gevangenis. En Brawn is niet degene voor wie hij zich uitgeeft. Alleen een dna-monster kan uitkomst bieden... en Reubens reputatie redden.

Mijn mening:

Met ‘Kwaad Bloed’ zitten we typisch in het verhaal van de bad guy die uit de rangen van de openbare orde werd gezet omwille van een fout, en hierdoor wat op dool is geraakt. Reuben was een beloftevolle onderzoeker die aan de wieg stond van een nieuwe techniek van onderzoek, de voorspellende fenotypering. Maar door een stupide fout loop alles mis, en verliest hij alles. Wanneer hij natuurlijk probeert overeind te kruipen en zich richt op een obscure wijze van dienstverlening van DNA-onderzoek komt hij al gauw onder vuur te liggen. Maar de man is natuurlijk zo uniek in zijn vak dat zelfs de politie hem nodig heeft om een duistere zaak op te lossen… de unieke kans om weer in den reine te komen met de wereld. Een intens en soms ruw verhaal, maar een plot dat wel degelijk knap in mekaar zit, en op een eenvoudige wijze een scenario brengt dat zo voor een film kan dienen. De strijd van een man om zijn naam weer eervol te maken, en hierbij botst met een duivelse misdadiger en tevens in eigen rangen niet steeds kan rekenen op medewerking..De bloedcode was goed, Kwaad bloed is beter!!

Reacties op: