Advertentie

Bij het vullen van mijn boekenplank met gelezen boeken kom ik Een nieuwer testament weer tegen. Haasse noemde het destijds zelf "haar beste boek", reden voor mij om het ter hand te nemen [in 2012 dus].
Het is geen gemakkelijke lectuur en pas na herhaalde lezing zie je de schoonheid.

Reacties op: Niet gemakkelijk