Merel Genreclub

De zes freules is een biografie over de zes Mitford zussen: Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica en Deborah. De zussen komen uit een oude Engelse adellijke familie, maar groeien op in de tijd van de wereldoorlogen, waarbij de adel de traditionele rol verliest en er verschillende ideologieën in opkomst zijn. De zussen maken verschillende keuzes, waardoor er familiebreuken ontstaan. Diana, Unity en Jessica namen de duidelijkste standpunten in (respectievelijk fascist, nazi en communist). Pamela (kippenfokster) en Deborah (hertogin) hielden zich zo goed als buiten alle politieke ontwikkelingen. Nancy tenslotte zorgde er met haar romans voor dat de zussen Mitford legendarisch werden.

De tegenstellingen tussen de zussen, en de gevolgen daarvan op hun onderlinge relaties, leveren zeker interessante stof op voor de biografie. De zussen zijn boeiende personen waar de lezer graag meer over wil weten. De zussen die politiek actief zijn, worden het meest uitgebreid besproken. Ook Nancy, als schrijfster, heeft een duidelijke plek in het verhaal gekregen. Pamela en Deborah lijken echter een beetje onder te sneeuwen en worden slechts zijdelings besproken. Jammer, want ondanks dat een leven als kippenfokster of als hertogin misschien niet zo spannend is als bijvoorbeeld een leven als vertrouweling van Hitler (Unity), had een beschrijving van deze levens toch een mooi contrast kunnen vormen met de met de meer roerige levens van de andere zussen. Daarnaast is het jammer dat de auteur zelf zo veel lijkt in te vullen over de zussen. Als lezer word je hier lui van: De mening over de zussen ligt als het ware al klaar en daardoor ben je zelf minder actief in het vormen van een eigen mening.

Het boek komt soms warrig over en is hierdoor niet altijd even leesbaar. Dit komt met name doordat de structuur niet geheel duidelijk is. De verschillende delen in het boek hebben wel een duidelijke lijn, zoals de introductie van de familieleden, relaties en politieke standpunten van de zussen en de gevolgen van hun politieke standpunten tijdens en na de oorlog. Binnen de hoofdstukken is het echter minder duidelijk welk thema besproken wordt. De auteur lijkt een bepaald onderwerp aan te snijden, maar door het inslaan van vele zijweggetjes en de tijdssprongen binnen een hoofdstuk is het niet altijd helder waar de auteur heen wil met dat hoofdstuk. De boodschap, als die er al is, komt in elk geval niet over.

Daarnaast worden er veel personen in het boek geïntroduceerd, niet altijd met een duidelijke introductie. Ook worden er regelmatig fictieve namen genoemd, welke uit de roman van Nancy blijken te komen. De auteur maakt overigens met regelmaat vergelijkingen tussen het leven van de Mitford zussen en de roman The pursuit of love van Nancy Mitford, waar autobiografische elementen in verwerkt zijn. Deze vergelijkingen roepen het gevoel op dat De zes freules meer een beschouwing van de roman van Nancy is, dan een biografie over de zussen. Ook krijgt de lezer het gevoel dat hij de roman van Nancy eigenlijk had moeten lezen alvorens aan De zes freules te beginnen. De vergelijkingen voegen niet echt veel toe aan het verhaal, maar maken het boek helaas wel minder leesbaar.

Ondanks deze gebreken is het toch een fijn boek om te lezen. Dit is echter meer de verdienste van de Mitford zussen zelf dan van de auteur. De zussen hebben interessante levens geleid en soms bijzondere keuzes gemaakt en het is boeiend om hierover te lezen. Het is jammer dat het boek soms zo warrig overkomt, een duidelijke structuur had dit boek goed gedaan.

Reacties op: Interessante, maar helaas warrige, biografie

Bestel dit boek vanaf  €19,99 bij

bestellen
bestellen
Proxisbestellen

  Klik hier voor een overzicht van alle aanbieders

Bestel dit ebook vanaf  €12,99 bij