Advertentie

De lezer weet na het lezen van het eerste deel met de titel 'Aangetast' wat gebeurd is met Tamara Metselaer en alles lijkt te kloppen.
'LIJKT te kloppen' omdat men voelt dat er iets verborgen wordt gehouden en dat meer dan één persoon dingen geheim wil houden. Wat zijn die geheimen?

Men heeft iemand schuldig bevonden, deze is berecht en de onschuldige gaat vrijuit.
Het leven kan gewoon weer doorgaan zou je zeggen. Maar niets is minder waar.
Wanneer iets niet klopt, kan het niet anders dan dat het rechtgezet moet worden. De gevoelens van de betrokkenen stapelen zich op, de frustraties voeren de boventoon en de gebeurtenissen moeten tot een climax komen.
Ergens moet een lijn getrokken worden. Hoe tolerant en vergevingsgezind kan iemand zijn? Wanneer is de grens bereikt van wat toelaatbaar is? Dit wordt duidelijk in het tweede deel van Dossier Metselaer.

'Genadeklap' is onderverdeeld in vier delen: De aanloop, Het samenspel, De catharsis en De genadeklap.
Deze titels zijn goed gekozen en vormen tezamen summier een samenvatting van het vervolg op 'Aangetast'.

Elk deel bestaat uit lekker korte hoofdstukken waarin oude bekenden hun verhaal vertellen, zodat het in 'De aanloop' duidelijk wordt hoe het met hen gesteld is, zeven maanden nadat Gideon uit het dagelijks leven verdween.
Deze korte hoofdstukken hebben de naam van de persoon uit wiens oogpunt het verhaal verteld wordt als titel, zodat daarover geen misverstand kan bestaan. Dat leest heerlijk, op deze manier. Hier kunnen we ook lezen hoe Bea haar plaats in het verhaal opeist. Door middel van een ander lettertype wordt het belang duidelijk gemaakt van haar verhaallijn.
Ook Clemens, wiens verhaallijn je exclusief kunt volgen in 'Het samenspel', laat zich hier gelden.
In het derde deel, De catharsis, komen alle verhaallijnen weer naar voren, behalve die van Clemens.
Catharsis kun je hier uitleggen als zuivering of reiniging.
Het vierde deel, dat dezelfde titel heeft als het boek is een ware openbaring. Wat kan schaamte en schuldgevoelens met een mens doen?

Dit boek is een enorm goed opgebouwd verhaal met een verrassend einde waarin de betekenis van het woord 'intrige' een grote rol speelt.

Reacties op: Intriges en meer in 'Genadeklap'