Advertentie

Een dementerende patiënt van huisarts Amanda Hulands vertelt haar in het verpleeghuis over de aanstaande geboorte van twee bijzondere kinderen in Waalwijk en gebruikt daarbij het woord 'zinneling'. Deze twee kinderen zullen binnen twee maanden geboren worden. Hoe weet hij dat? Bovendien noemt hij 'neurologie', Irak en Syrië in samenhang met deze kinderen. Amanda weet niet wat ze er van moet denken maar houdt toch de geboortes in Waalwijk in de gaten. Luuk en Florian worden afzonderlijk geboren in Waalwijk en dat lijkt de enige overeenkomst die ze hebben, behalve dat ze een hersenafwijking hebben.
Ze lijken allebei buitenzintuiglijk te kunnen waarnemen en telepathisch begaafd te zijn. Dat is voor de ouders van beide kinderen natuurlijk niet gemakkelijk omdat onderzoekers, theologen en journalisten hen belagen omdat er bovendien vermoedens zijn dat hier iets bijzonders aan de hand is waarmee ook bepaalde overheidsdiensten hun voordeel mee willen kunnen doen.
Amanda heeft zich als taak gesteld Florian te beschermen en later ook Luuk, wat niet van een leien dakje gaat. Wie is toch de 'zwarte man' die steeds gezien wordt?
De strijd is begonnen…

Het wisselende perspectief levert een extra dimensie op aan het verhaal; de lezer kijkt niet alleen naar de verhaallijnen van de diverse personages in Europa, USA, Irak of Syrië. Ook lezen we over gebeurtenissen die al jaren eerder gebeurd zijn. Later in het verhaal blijkt het belang van deze terugblik.
Wat is het 'goede' en wat is het 'kwaad' in dit verhaal? Is het goed om het kwaad te vernietigen op wat voor manier dan ook? Of wordt het goede daardoor dan ook het kwade?
Dat blijft vooral hangen na het lezen.

Je maakt als lezer de groei van deze kinderen mee, zowel in leeftijd als in het sterker worden in het beheersen van hun gaven. Ze zijn onderdeel van het verhaal, niet meer en niet minder. Dat lijkt soms wat kil maar het is bijzonder effectief.
Dit boek verdient het om met aandacht gelezen te worden; het is zoveel meer dan een spannend verhaal. Het opent de ogen voor manieren die overheden en andere belanghebbenden tot hun beschikking zouden kunnen hebben om mensen te manipuleren. Macht door manipulatie is hier belangrijk en niet alleen door middel van geld.

Leuk is om 'The Fisherman' uit Zeelst/Veldhoven in dit boek vermeld te zien. Hier heeft ons gezin jaren geleden een aantal keren gegeten en de naam van de chef-kok in het boek lijkt genoeg om te weten wie bedoeld is. Een geboren Zeeuw.

Na het lezen houd ik het gevoel dat het verhaal niet helemaal verteld is.
3,5/5*

Reacties op: Meer dan een spannend verhaal

Bestel dit ebook vanaf  €3,65 bij