Nathalie B1 Hebban Recensent

Vergeten manuscripten en notities teruggevonden door de Pablo Neruda-stichting, en vertaald door Catharina Blaauwendraad. Geen afgewerkte gedichten, maar ze bespelen dezelfde poëtische klanken en thema's als in zijn hele oeuvre. Zeer mooi, maar niettemin soms ook moeilijk te begrijpen/interpreteren.

3

Waar was je Wat heb je gedaan
Ach mijn lief
toen door deze deur
niet jij binnenkwam maar de schaduw,
de dag
die verstreek, alles
dat wat jij niet bent,
ging ik naar je op zoek
in alle hoeken,
het scheen me toe
dat je in de klok was, dat je je misschien
in de spiegel verborg,
dat je je waanzinnige lach samenvouwde
en hem
achterliet
opdat hij achter een asbak
vandaan zou springen
je was er niet, noch je lach
noch je haar
noch je snelle voetstappen
die rennen

Reacties op: Zeer mooi maar soms moeilijk te interpreteren