In de jaren '70 en '80 is in Engeland het survivalisme populair. Deze mensen bereiden zich actief voor op noodsituaties,zoals oorlog of instorting van de economie. Ze leggen voorraden eten en medicijnen aan, zorgen dat een tas met noodzakelijke spullem klaar staat en verzamelen kennis over zelfvoorzienend leven.
Tegen deze achtergrond speelt zich het verhaal van Peggy af. Haar vader is lid van een groepje retreaters of survivalisten, dat regelmatig bij hen thuis samenkomt. Hij betrekt haar bij zijn voorbereidingen en oefent met haar.
Als zich dan een gezinscrisis voordoet is dat voor de vader aanleiding om zijn kennis in praktijk te gaan brengen en hij neemt Peggy mee naar een hutje in de bossen.
Het hele verhaal wordt verteld door Peggy als 17-jarige, weer terug in Londen bij haar moeder, terwijl ze probeert na 9 jaar afwezigheid haar leven weer enigszins op te pakken.
Het wordt afgewisseld met flashbacks van de achtjarige Peggy over het leven met haar vader in de hut.
In beeldend proza beschrijft Claire Fuller hoe langzamerhand het vakantie- en kampeergevoel overgaat in de bittere realiteit van het overleven zonder andere mensen en voorzieningen. Dat deze ontberingen grote gevolgen hebben voor de opgroeiende Peggy maar ook voor vader James wordt steeds voelbaarder.
De spanning wordt verder opgebouwd door aanwijzingen dat de herinneringen van Peggy misschien niet allemaal even betrouwbaar zijn.
In het eerste deel van het boek is het tempo rustig en wordt kalm verteld hoe Peggy en James hun leven in de hut inrichten. Vanaf ongeveer de helft van het boek gaat het tempo ineens omhoog, evenals de spanning over wat er precies is gebeurd, totaan de finale ontknoping. Dit voelt wat onevenwichtig. Het was beter geweest als dat iets gelijkmatiger was opgebouwd.
Niettemin is het een meeslepend verhaal waarin Claire Fuller ons actief laat meedenken over wat ouders door hun opvattingen hun kinderen aandoen en ze daardoor zelfs blijvend kunnen beschadigen.
Deze roman is het debuut van Claire Fuller en zij heeft hier terecht een Britse debutantenprijs mee gewonnen. Nu is het wachten op haar volgende roman.

Reacties op: Fraai debuut

Bestel dit ebook vanaf  €7,99 bij