Advertentie

De boodschap van dit boek is dat een affaire meer
kapot maakt dan je lief is. Voor degene die in de
affaire verwikkeld zijn maar ook voor de mensen
om hun heen die ze liefhebben maar ook kwetsen dit
vaak voor een leven lang.

Ik vond het alleen jammer dat ik de ontknoping
van dit boek al vanaf het begin zag aankomen
Hoewel het boek goed geschreven is, vond
ik het daarom dus niet verrassend.

Reacties op: Recensie De affaire