Naakte zielen is geschreven in 1999 en Luc Deflo maakte met dit boek meteen zijn debuut als misdaad-schrijver. Naakte zielen was zijn eerste psychologische thriller die ook genomineerd werd voor de Hecu-le Poirotprijs. Een jaarlijkse prijs voor de beste Vlaamse misdaadroman, gebaseerd op een detective uit de boeken van Agatha Christie. Luc Deflo woont in Mechelen, tevens ook de plaats waar het allemaal om draait in het boek. MMG, (Multimediagroep), zal Naakte zielen ook verfilmen. Met ondertussen al achttien boeken op zijn naam is Luc Deflo een van de meeste bekende Vlaamse schrijvers. In 2008 heeft gij de Hercule Poirotprijs gewonnen voor zijn boek, Pitbull.
Naakte zielen gaat over het de twee speurders, Deleu en Bosmans, die telkens wederkeren in elk boek van Luc Deflo. Deze keer is het Bosmans die bezig is met een moordzaak, namelijk zwangere vrouwen die op een gruwelijke wijze vermoord worden. Deleu, die zich teruggetrokken had in de Ardennen, wordt al gauw ingeroepen door Bosmans, samen proberen ze tot de ontknoping te komen. Dit blijkt he-lemaal niet zo simpel te zijn, hoewel Deleu bij de eerste moord op een vrouw van de familie Poulders, al meteen een aantal kenmerken opmerkt. Twee dagen later wordt er opnieuw een vrouw vermoordt, ditmaal bij de familie Verbist. Deleu merkt meteen op, dat de kenmerken hier ook wederkeren : zwan-gere vrouw, opengesneden buik, foetus weg, baarmoeder weg, broodkruimels, … De derde moord, een moord op twee tieners, past helemaal niet in het rijtje van de andere moorden, ze vermoeden dat een politieman achter de moord zit. Bij de laatste moord worden twee vrouwen vermoord, Maggie en haar buurvrouw, opnieuw met dezelfde kenmerken. Deleu en Bosmans hebben een potentiele verdachte in het hoofd, pastoor Hermans, die via zijn biechtstoel te weten kwam, welke vrouwen zwanger waren. Kunnen Deleu en Bosmans deze zaak oplossen?
Ik kan niet meteen zeggen of dit boek in het werk van Deleu past, omdat dit het eerste boek is. Aange-zien zijn andere boeken ook continu draaien rond de speurders Deleu en Bosmans, kan je de lijn wel verder trekken. Al zijn andere boeken draaien uiteraard ook rond bizarre moorden, die steeds iets met elkaar te maken hebben, die in verband staan met elkaar door middel van telkens wederkerende ken-merken.
Luc Deflo gaat in zijn boeken zeer grondig tewerk. Hij denkt na over de gedachtengang van de persona-ges, die dan ook zeer gedetailleerd beschreven wordt. Vandaar ook dat zijn boeken worden onderge-dompeld in de categorie van psychologische thrillers. Misschien is dit ook een soort van tactiek zodat de lezer zich kan terugvinden in sommige personages, hopelijk dan vooral in de gedachtengang van de speurders en niet in die van de moordenaars.
Deflo betrekt ook de lezer bij het verhaal, hij zet de lezer aan tot nadenken. Hiermee bedoel ik, doordat Deflo ineens een derde moord doet verschijnen, die totaal niet in verband staat met de andere moor-den, zet hij de lezer aan tot nadenken. Het wekt een heel aantal waaromvragen op bij de lezer en zo wil deze ook absoluut verder lezen.
Van spanning is er voldoende te merken in de boeken van Deflo. Hij wekt spanning op door de lezer nieuwsgierig te maken naar de afloop, ook door de lezer net genoeg informatie te geven. Zo krijgt de lezer zin in het verhaal, hij wil zelf mee nadenken over hoe het gaat aflopen, spanning tot en met! De structuur en opbouw van het verhaal is nogal vreemd. Hoewel de motieven en de identiteit van de moordenaar vrij snel vrijgegeven worden, in de helft van het boek, blijft het boek toch spannend. Waar-door Deflo meteen nieuwsgierigheid opwekt bij de lezer. De pittige dialogen en de plot waar enkele vra-gen bij gesteld kunnen worden, zijn natuurlijk ook twee zeer belangrijke factoren die moeten leiden tot de nodige spanning.
Doordat er gebruik gemaakt wordt van een ik-perspectief, wordt de lezer ook precies werkelijk bij de dialogen en gesprekken betrokken. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een auctorieel vertel-standpunt. Een soort van tussenpersoon dat geregeld iets vertelt, tussen de dialogen en gesprekken door. De doorslaggevende factor die van dit boek een absolute topper maakte, was de samenhang van de moorden en de verbanden ertussen, tevens ook één van de verhaalaspecten. Doordat de moorden telkens met elkaar in verband stonden, leek het precies makkelijk om tot een conclusie te komen en de moordenaar te vinden, maar toch bouwde dit vooral spanning op.

Zoals ik al eerder vermeld heb, vond ik dit boek geweldig om te lezen. Ik ben zeer onder de indruk van Luc Deflo, omdat dit zijn eerste boek was en meteen een kanjer van een thriller. Eerder had ik al bevro-ren hart gelezen en zelfs toen was ik al onder de indruk. De blijvende terugkeer van de twee speurders, Deleu en Bosmans, sporen ook aan om de andere boeken te lezen. Pittige dialogen, samenhang en ver-band tussen de moorden, absoluut geen gebrek aan spanning, de gedetailleerde beschrijvingen van de moorden, de gedachtengang van moordenaar en speurder, … allemaal factoren die van dit boek een aanrader maken. Simpelweg, Luc Deflo weet zijn lezers bezig te houden.
Bibliografie : DEFLO, L., Naakte zielen, 1ste druk, Manteau, Brussel-Antwerpen, 1999.

Reacties op: