Dit deel heet Rondom mevrouw Swann, maar gaat natuurlijk over de verteller en zijn verliefdheid op Gilberte, het decor is het huis van haar ouders, meneer en mevrouw Swann. Dit spel van aantrekken en afstoten gaat bladzijden lang door met, inmiddels vertrouwd geworden eindeloos lange zinnen, bespiegelingen van onze, zich door deze levensfase worstelende jongeling. Filosofisch, reflecterend wordt het lijden in al zijn facetten uiteengezet, je ziet: met een simpel vervelend gevoel kom je er niet, er is altijd een " ja maar" of "stel dat" en vooral "stel je voor dat ze niet".. Jaloezie, tekort aan zelfwaardering, twijfel..., maar ook grote vreugde en verrukking maakt ook dit deel weer een feest om te lezen!

Reacties op: Gilberte, Gilberte, Gilberte.