Advertentie

Het is enkele jaren na 9/11 in Amerika wanneer het land opnieuw wordt aangevallen. De aanvallen zijn zo heftig dat het land in chaos gestort wordt. Duizenden sterven, hele stukken land zijn onbewoonbaar wegens straling, er is voedselschaarste en daar waar mensen honger leiden, wordt er gevochten. In amerika gaat dat met de wapens. Milities die vroeger al tegen de regering waren, maken van de gelegenheid gebruik om een greep naar de macht te doen. Het wordt een ware burgeroorlog en waar oorlog is, zijn oorlogsmisdaden. Wat niemand ooit had kunnen denken gebeurt: de VN stuurt een troepenmacht om de orde te herstellen. In het kielzog gaan team op zoek naar bewijzen van oorlogsmisdaden.
Een zo'n team wordt gevolgd, ze hebben maar een week de tijd om bewijzen te vinden anders zullen de daders vrijgelaten worden. Het is zoeken naar een naald in een hooiberg, in gevaarlijk gebied waar nog altijd milities actief zijn. Bovendien is niet iedereen van het team wie hij beweert te zijn.

Heel interessant boek met een ingenieus gegeven namelijk dat Amerika nu zelf eens een troepenmacht van de VN op zijn grondgebied moet dulden terwijl het altijd andersom is. Dat dat hard aankomt bij de Amerikanen is duidelijk, ze zijn het niet gewoon en willen ze zo snel weer buiten hebben.
Het boek is fictie, maar zou zo maar kunnen gebeuren als je bedenkt hoeveel mensen over wapens beschikken en hoeveel milities er nu al zijn die voorlopig de wapens niet opnemen, maar zitten te wachten op een mogelijkheid.
Je zit direct in het verhaal en nergens is het saai of heb je het gevoel dat het langdradig is. Ik weet niet of Dubois nog meer boeken geschreven heeft maar mijn nieuwsgierigheid is in iedere geval wel gewekt.

Reacties op: Ingenieus idee