Advertentie

Stigma gaat over het begin van de aidsepidemie. De eerste gevallen in België zijn bekend en alle patienten worden geregistreerd bij het Tropisch Instituut in Antwerpen. Het gaat om een 60-tal gevallen en ze hebben het allemaal heel moeilijk. Ze worden als paria's beschouwd.

Bij ieder nieuw geval wordt de patient gevraagd om contact op te nemen met vroegere sexuele partners om hen op de hoogte te brengen van de besmetting. Doet de patient dat niet, dan mag de arts dat ook niet doen wegens het beroepsgeheim.

Dokter Dubois behandelt verschillende hiv-positieve patienten. Ze heeft een man die in Congo, Zaire werkt en 2 kinderen. De combinatie werk en gezin valt haar zwaar. Haar dochter moet soms lang op school blijven.

Op een dag ontvangt ze een chantage brief waaruit blijkt dat iemand het beroepsgeheim wil schaden en bijvoorbeeld familie en vrienden van een hiv-positieve patient op de hoogte wil brengen. Dit kan voorkomen worden door geld te geven. Pure chantage dus. In eerste instantie wordt de politie er buiten gehouden, maar na enkele brieven is het niet meer houdbaar.

Het is het begin van het computertijdperk. Een echt bedrijfsnetwerk bestaat nog niet, er is 1 centrale computer waarop iedereen inlogt. Bewustzijn van paswoorden is er niet, antivirus kent men niet.

Het is niet direct een boek dat zal blijven hangen, de plot is nogal dun. Ik heb het gelezen omdat het zich afspeelt op mijn werkplaats en ik kan melden dat er nu heel anders met patientgegevens omgegaan wordt.

Reacties op: Flauw