De auteur Waris Dirie is in Somalië opgegroeid. Een land waarin de vrouwenbesnijdenis bij de traditie hoort. Een traditie, waarbij jaarlijks vele jonge vrouwen verminkt worden, helse pijnen lijden en zelfs sterven door de absurde onhygiënische en barbaarse methoden.

Waris Diri, inmiddels woonachtig in Londen en een fanatiek strijdster tegen vrouwelijke genitale verminking, besluit een film te gaan maken over dit thema. Een onderwerp dat in vele landen onbespreekbaar is en bij de traditie hoort. Op haar zoektocht komt ze in contact met Safa, een klein Somalisch meisje van 4 jaar. Zij zal de hoofdrol gaan spelen in Waris’ levensverhaal; het levensverhaal over de gevolgen van vrouwenbesnijdenis. De huiveringwekkende scène, waarin de jonge Waris wordt besneden, krijgt in de film alle aandacht.

Met de ouders van Safa wordt een overeenkomst gesloten. Een overeenkomst waarin wordt afgesproken dat de ouders van Safa in ruil voor de noodzakelijke levensbehoeften en een schoolopleiding beloven Safa niet te laten besnijden.

Zullen de ouders zich aan deze afspraak houden? En welke invloed heeft de oma van Safa op het gezin? Feit is dat Safa door haar dorpsgenoten als ‘onrein’ en ‘smerig’ wordt gezien, aangezien ze nog niet is besneden. Het hele gezin wordt door dit feit buitengesloten en genegeerd.

Tijdens een reis door Europa komen de tegenstellingen tussen de culturen en de andere gebruiken, normen en waarden pas goed aan het licht. Vader Idriss komt eindelijk tot inzicht dat het goed is om eerbied te hebben voor alles wat leeft en dat het normaal is dat men elkaar geen geweld aandoet.
Een geweldig stap voorwaarts, die Idriss zal gebruiken in zijn geboorteplaats, waar hij zal gaan strijden voor de afschaffing van vrouwenbesnijdenis.

Het boek heeft heftige, aangrijpende en emotionele momenten. Het leest, ondanks het gruwelijke thema, bijzonder prettig en is bovendien educatief. Het geeft ons een kijkje in de gebruiken en gewoonten van een andere cultuur. Een cultuur, die niets te maken heeft met godsdienst, maar met de macht van de man én van de totale gemeenschap.

Een indrukwekkend boek dat, door het aangrijpende en belangrijke thema, een grote indruk op mij heeft gemaakt!


Reacties op: aangrijpend en indrukwekkend