Advertentie

Wat een ontdekking. Zowel het boek als de grootmeester Velazquez. Ik was zo onder de indruk dat ik meende een brief te moeten schrijven aan de auteur.

Enkele uittreksels uit die brief:

'... Uw boek was een plezier. Een mooi boek, gekoppeld aan dat heerlijke gevoel iets nieuws te ontdekken, is meer dan enkel maar een verademing. Het is meer. Veel meer. U bracht mij naar een tijd, dat ooit lang geleden realiteit was. U liet mij in die voorbije werkelijkheid wandelen. Samen met u ging ik langs bij het Spaanse hof. Te gast bij koning Filips IV. Met u wandelde ik doorheen het Victoriaanse Engeland. U toonde mij een Engeland, waarin standen en klassen het sociale leven strikt reguleerden. Aan uw hand ging ik naar veilingen. De voorlopers van de vele musea en kunstgalerijen. Op die kunstveilingen kreeg het geïnteresseerde publiek vaak de enige mogelijkheid kunstwerken te aanschouwen. U nam mij mee naar het atelier van Velázquez. Ik keek toe terwijl hij schilderde. U fluisterde mij weetjes in het oor. Weetjes over de schilder. Zodat ik hem beter zou begrijpen. Zodat ik met een juiste en/of betere kennis naar zijn werken zou kijken ...'

'... Uw boek is om nog een andere reden een absolute aanrader. Doorheen uw boek verweeft u het verhaal van jongeman en boekhandelaar Snare. Hij koopt een schilderij, waarvan hij vermoedt dat het een verloren werk is van Velázquez. Zijn vermoeden wordt een zekerheid. Zijn zekerheid wordt een obsessie. De boekhandelaar gaat ten onder aan zijn obsessie. Dat is vaak zo met obsessies. In zijn val neemt hij zijn hele familie mee. Blind geworden door zijn vermeende grote gelijk. U gaat op onderzoek uit. U tracht de redenen voor die vastberadenheid van een jongeman te begrijpen. Uw zoektocht leest als een detectiveroman. Als een ware Hercule Poirot tracht u de beweegredenen van de verschillende betrokkenen te achterhalen. U reconstrueert het verleden. Geeft ons inzicht. Om dan tot een eindconclusie te komen. Een conclusie, die ons het hele boek heeft voortgedreven. Want ook wij willen begrijpen. Ook wij willen weten ...'

De volledige brief kan u nalezen op mijn blog via de link: http://www.wimbackx.blogspot.be/2016/01/uitgelezen-achter-het-verdwijnpunt-op.html

Reacties op: Een ontdekking.

Bestel dit ebook vanaf  €6,99 bij