Advertentie

Wat is een depressie?

op 19 februari 2015 door

Depressie
Een depressie is een aandoening die valt onder de 'stemmingsstoornissen'. Een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de stemming (een langdurig aanhoudende gevoelstoestand) is verstoord.

“Een depressie laat zich kort beschrijven als ongewone somberheid en/of nergens meer plezier in hebben, gedurende twee weken of langer. In combinatie met problemen als verminderde eetlust, slapeloosheid, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, lichamelijke onrust en gedachten over de dood of zelfdoding. Kenmerkend voor een depressie is dat de klachten het dagelijks functioneren belemmeren en dat er sprake is van psychisch lijden.”
(Fonds Psychische Gezondheid)

Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de stemming (zoals een beetje somber of héél erg somber) en naar de wisselingen in de stemming (zoals wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen de positieve stemming en de sombere stemming; maar ook wisseling per dag of per aantal weken). Dit kan per persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij iedereen anders kan zijn (GGZ Groep).

Subtypen van depressie
Er bestaan verschillende subtypen, hieronder staan er twee van opgesomd.

Dysthymie
Een dysthyme stoornis oftewel dysthymie, is een depressieve stemming die minstens twee jaar duurt, maar niet altijd even sterk aanwezig is. Bij iemand met een dysthyme depressie doen zich minder symptomen voor dan bij iemand met een 'gewone' depressie. De verschijnselen die zich voordoen zijn ook minder intens.

Dysthymie kan in ernst kan wisselen: lange perioden waarin men somber is kunnen worden afgewisseld door korte perioden waarin het wat beter gaat. Maar de klachten zijn nooit langer dan twee maanden afwezig (Fonds Psychische Gezondheid).

Bipolaire stoornis
Als de depressieve periodes worden afgewisseld met een manische (zeer positieve) stemming, spreken we van een bipolaire stoornis. Bij de manische periode kan er sprake zijn van een abnormale vrolijkheid, maar ook overdreven gevoelens van zelfvertrouwen en overmoed of sterke geprikkeldheid en ontvlambaarheid kunnen hierbij horen. Bij de depressieve periodes horen gevoelens van intense somberheid (GGZ Groep).

Oorzaken
Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. Anders gezegd: depressies ontstaan door een combinatie van erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen en wat iemand meemaakt in zijn leven (Fonds Psychische Gezondheid).

Een depressie kan ook 'zomaar' voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel (GGZ Groep).

Depressie en angst
Het gelijktijdig voorkomen van een depressie en een angststoornis is hoog. Maar liefst 65% van alle depressieve patiënten heeft ook één of meer angststoornissen, zoals sociale fobie, paniekstoornis of gegeneraliseerde angststoornis (Lammers, et al., 2011).

Bronnen
Fonds Psychische Gezondheid. (sd). Dysthymie. Opgeroepen op januari 16, 2015, van Fonds Psychische Gezondheid: http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/25/dysthyme_stoornis.html#tab1

Fonds Psychische Gezondheid. (sd). Ontstaan van depressie. Opgeroepen op januari 16, 2015, van Fonds Psychische Gezondheid: http://www.psychischegezondheid.nl/page/176/ontstaan.html

Fonds Psychische Gezondheid. (sd). Soorten depressies. Opgeroepen op januari 16, 2015, van Fonds Psychische Gezondheid: http://www.psychischegezondheid.nl/soortendepressie

GGZ Groep. (sd). Wat is een depressie? Opgeroepen op januari 16, 2015, van Depressie | GGZ Groep: http://www.depressie.nl/wat-is-depressie/

Lammers, F., Oppen, P., Comijs, H., Smit, J., Spinhoven, P., Balkom, A. v., et al. (2011). Comorbidity patterns of anxiety and depressive disorders in a large cohort study: the Netherlands Study of Depression and Anxiety. The Journal of Clinical Psychiatry, 341-348.


Reacties op: Wat is een depressie?

Meer informatie

Gesponsorde boeken