Vijfenzeventig volgers en een ludieke winactie

op 24 juli 2019 door

Update feestelijke afsluiting winactie. Aan alle winnaars... het is nu een maand of twee na de actie en er kwamen vele recensies binnen, ze waren ook erg divers, bijzonder leuk om alles te lezen en te inventariseren. Ik ben bezig een bloemlezing te maken en wil die graag begin augustus plaatsen, dus wil je nog iets kwijt dan kan dat tot en met 7 augustus. 

Update winactie-16 winnaars Gefeliciteerd Guido, Marieke, Edith, Mieke, Hetty, Sandra, Merel, *Wil*, Theonlymrsjo, Wil Veltkamp, Charlotte, Ann, Selene, Marja, Joella en 10eke! 

Om te beginnen wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties, echt heel leuk! En ook fijn dat er zoveel mee wilden doen met de winactie. Uitgeverij Aspekt wil graag recensies en heeft hier graag een aantal boeken voor over. We hebben gepuzzeld, gekeken naar jullie profielen en het aantal beschikbare boeken zo goed mogelijk verdeeld. Sommigen kregen een berichtje per Facebook, anderen zagen hun naam genoemd onder de winactie. We hebben met alle deelnemers contact gehad en iedereen winnaar kunnen maken. Best bijzonder. De actie is dus helemaal anders verlopen dan gepland.

Inmiddels hebben we de benodigde adressen en de pakketjes met instructies, worden binnenkort gemaakt en verstuurd. We zullen de recensies individueel beoordelen en kijken hoe ze zo goed mogelijk onder aandacht kunnen worden gebracht.

Allen heel veel leesplezier en we zien jullie recensies graag tegemoet!
PS, de tekst van de winactie heb ik weggehaald, omdat die na een dag al achterhaald was. 
85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpg
Welke boeken zijn het?

dee3a654486af09e21c9d124f6c87e31.jpg

 Herinneringen aan Buchenwald-Bart van der Pot

'Bart van der Pot (1918-1973) werd in 1941 gearresteerd door de Duitsers. Hij maakte deel uit van een verzetsgroep van studenten in Delft. De rest van de oorlog verbleef hij in Duitse gevangenschap: in Scheveningen, in kamp Amersfoort en tenslotte in de concentratiekampen Buchenwald en Dora.

Hij heeft over deze ervaringen nooit gepraat.

In 1972, een jaar voor zijn dood, heeft hij zijn herinneringen ogeschreven. Door omstandigheden kan de tekst nu pas gepubliceerd worden. Het is een betrekkelijk zakelijk verslag, zonder veel theoretische bespiegelingen en daardoor des te indrukwekkender. Wie wil weten hoe het echt was in Duitse concentratiekampen, leze dit onderkoelde verslag.'

85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpg

41b8785d7e0f2ab78e73c38ccacb5d1d.jpg

a6f8ad1b49879d47736a5636f00c4bc2.jpgWie ben ik? De zoektocht van Louis Godschalk-Koos Boorsma

'Al enkele dagen na het einde van de oorlog, op 8 mei 1945, publiceerde de Minister van Justitie het Besluit Oorlogspleegkinderen. De verantwoordelijkheid voor de Joodse pleegkinderen kwam te liggen bij de Rijkscommissie voor Oorlogspleegkinderen (OPK). Er werden bij deze commissie ongeveer 4000 Joodse kinderen aangemeld, waaronder zo’n 1370 wezen. Een van hen was ik. Mijn leven heb ik te danken aan mensen uit het verzet. Dat het OPK ook door deze mensen werd geleid, is volgens mij niet goed geweest. Zij hadden onvoldoende expertise in huis om de belangen van deze weeskinderen, waar het ging om het vaststellen van hun identiteit, te behartigen. In de commissie waren de Joodse leden in de minderheid, ten gevolge waarvan té vaak door OPK aan de Rechtbank werd geadviseerd de voogdij van de Joodse wezen te laten bij de niet-Joodse gezinnen waar ze in de oorlog ondergedoken waren. Als ik eind 1980 mijn OPK-dossier in bezit krijg, kom ik na bestudering tot de conclusie dat de vaststelling van mijn identiteit op een onzorgvuldige, misschien wel gemakzuchtige wijze is gedaan. Alleen op basis van het fotootje (1946) op de voorzijde van dit boek. Deze werd vergeleken met een aantal familiefoto’s uit de periode 1920-1940.'

85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpg

41b8785d7e0f2ab78e73c38ccacb5d1d.jpg

4a85fb1ff2a159537549e7b7fe76503e.jpgHet zeepaardje-Eugénie Brands

Als Resi door haar vriend wordt uitgenodigd voor een duikcursus op Curaçao, verandert dat haar hele leven. Ze wordt verliefd op haar duikleraar en komt door hem in aanraking met de duistere onderwereld van het eiland. Als haar duiker plotseling verdwijnt, start ze een zoektocht die haar echter diep in de problemen brengt. Wat begon als een vrolijke vakantie, slaat om in een gruwelijke nachtmerrie.

85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpg


41b8785d7e0f2ab78e73c38ccacb5d1d.jpg

06a00bbfcb7479cafb5f90b81051fa37.jpgHolland Neutraal-Tom Sas

In het voorjaar van 1916 besloot de Nederlandse regering het nieuwe medium film in te zetten om de gereedheid van het gemobiliseerde leger en vloot in beeld te brengen. Deze eerste Nederlandse regeringsfilm was bedoeld om de eigen bevolking inzicht te geven in het dagelijks leven in de gemobiliseerde eenheden en om aan het buitenland de boodschap over te brengen dat de krijgsmacht gereed was de Nederlandse neutraliteit te verdedigen

Holland Neutraal. De Nederlandsche Leger- en Vlootfilm werd in zes maanden geproduceerd door filmmaker Willy Mullens van de firma Alberts Frères. Op 9 januari 1917 ging de film in koninklijke première. In de daaropvolgende maanden stroomde het publiek massaal naar de bioscopen. De film werd uiteraard vertoond aan de gemobiliseerde eenheden en werd ook geëxploiteerd naar het buitenland.
In dit boek worden de wordingsgeschiedenis, inhoud en ontvangst van Holland Neutraal. De Nederlandsche Leger- en Vlootfilm uiteengezet (bron)

85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpg

 

7b156b62de81b6281a4f575e00a5874b.jpgDenken aan Bandoeng-Annelies Oldeman

Drie generaties onderling verwante Nederlanders, grootouders, ouders en kinderen, beleven in voormalig Nederlands – Indië de laatste decennia van het koloniale tijdperk, elk vanuit hun eigen perspectief. ‘Denken aan Bandoeng’ beschrijft hun werk in dienst van het Gouvernement in Batavia en de Staats Spoorwegen in Lahat. Het gezinsleven, de schooltijd van de kinderen, de vakanties in de bergen. Na de Japanse Bezetting, de kamptijd in Bandoeng, Tjimahi en Banjoe Biroe, keerden tijdens de Bersiap de meesten terug naar familie in Holland en beleefden daar de definitieve dekolonisatie. Ondanks alles bleven zij voor hun gevoel verbonden met de geschiedenis van het late kolonialisme in Indonesië.

Hun visie is de onze niet meer. Wij weten hoe alles is afgelopen. Toch ontroeren de talloze, soms vermakelijke brieven die wekelijks naar Holland werden geschreven, evenals de kampdagboeken en hun later geschreven memoires. Het waren de bouwstenen voor dit boek.

85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpg

41b8785d7e0f2ab78e73c38ccacb5d1d.jpg

48696fa6bfa0f4e85f7b0de36f994ee1.jpgFriese portretten, hoe een Vlaming Friesland ontdekt-Pieter Jan Verstraete

'Tussen 1988 en 2008 bezocht Pieter Jan Verstraete samen met zijn echtgenote jaarlijks een regio in Friesland of een van de Waddeneilanden. Steevast werd ook een bezoek gebracht aan het Fries Letterkundig Museum (thans Tresoar) in Leeuwarden. Daar werd het nodige materiaal verzameld over menig Friese taalstrijder. Het resultaat ervan groeide uit tot een reeks Friese Portretten die gedurende twintig jaar in het Vlaams-Nederlandse jaarboek Zannekin verscheen. Het jaarboek legt zich in de eerste plaats toe op de studie van Frans-Vlaanderen en de Nederlandse en Duitse grensgebieden. Met zijn opstellenreeks was de auteur de eerste naoorlogse Vlaming die jarenlang over Friesland publiceerde. Het boek bundelt portretten van bekende en minder bekende Friezen. Enkele namen: Obe Postma, Gijsbert Japicx, de gebroeders Halbertsma, Harmen Sytstra, Waling Dijkstra, Jan Melles van der Goot, Halvard Hettema en Rintsje Piter Sybesma.'

85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpg

41b8785d7e0f2ab78e73c38ccacb5d1d.jpg

fa9dfc220f3bda1d6915681a309c641f.jpgEen briefje uit de hemel-Francisa Flinterman

'De autobiografische roman Een briefje uit de hemel vertelt van Francisca die opgroeit binnen een kleine, sektarische geloofsgemeenschap. Het leven is een continue strijd om aan alle al dan niet uitgesproken eisen van haar omgeving te voldoen. Keer op keer faalt ze; het lukt haar niet het overgegeven leven van een ware gelovige te leven. Als ze bijna 29 jaar is, valt de gemeente uit elkaar en staat Francisca er alleen voor. Ze is alle sociale en normatieve kaders kwijt. Wat is nog waar en niet waar? Wat is goed en niet goed? Ook worstelt ze met haar identiteit. Wie is Francisca, los van alle etiketten die haar als kind opgeplakt zijn? Met vallen en opstaan bouwt ze een nieuw, eigen leven op. Maar ondanks uiterlijk succes blijft ze van binnen op zoek naar een heenwijzing van boven, een briefje uit de hemel dat haar zegt wat voor haar de juiste weg is.'

Veel succes! Uitgeverij Aspekt heeft ons verrast met wat extra exemplaren, dus meer dan de zeven die hierboven staan! 

85cdd83c394a81cea0b924fde09daa87.jpgReacties op: Vijfenzeventig volgers en een ludieke winactie

Meer informatie

Gerelateerd

Over

Gesponsorde boeken