Meer dan 4,8 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×


De schrijfwedstrijd van De Gouden Strop en Hebban.nl

Het grootste lezersplatform en de bekendste prijs voor het spannende boek organiseren vanaf 2021 een schrijfwedstrijd voor spannende verhalen. Onder de vlag van de Gouden Strop is in juni 2021 voor het eerst de Zilveren Strop uitgereikt voor het beste Nederlandse spannende korte verhaal. In 2022 wordt er een tweede editie georganiseerd. Onderaan de pagina lees je over het verloop van de schrijfwedstrijd van 2021.

Zilveren Strop 2022 wedstrijdverloop

13 januari 2022 - oproep voor deelnemers
20 januari 2022
- oproep voor voorselecteurs
28 januari 2022 - voorstellen finalejury
1 tot en met 27 februari 2022 - insturen verhalen De inzendtermijn is gesloten!
1 maart 2022 - bekendmaking aantal inzendingen
9 juni 2022 - Bekendmaking winnaars Zilveren Strop, Gouden Strop, Schaduwprijs en Hebban Thrillerprijs
19 juni 2022 - Gratis ebook met de top-5 verhalen van de Zilveren Strop

Prijs en wedstrijd

De Zilveren Strop Schrijfwedstrijd is open voor iedereen die een spannend kort verhaal wil schrijven. De beoordeling van de ingezonden verhalen gebeurt anoniem, de jury kan zich dus niet laten beïnvloeden door de naam van een bekende schrijver of die van een onbekende debutant. Daardoor heeft iedereen werkelijk een gelijke kans.

Deze schrijfwedstrijd is aangemeld bij Schrijven Online.

Richtlijnen Zilveren Strop 2022

Hoofdprijs: 500 euro (inclusief publicatievergoeding) + publicatie in ebundel + promo op Hebban.

Vier runners-up: publicatie in ebundel + promo op Hebban + 50 euro publicatievergoeding.

Lengte verhaal: maximaal 7.500 woorden.

Aantal: iedere auteur mag maximaal 2 verhalen indienen.

Thema: vrij, als het maar een spannend verhaal is. In geval van twijfel over de geschiktheid beslist de Hebban Crew.

Verhaal: het verhaal is in correct Nederlands geschreven, is nieuw (dus ook nog niet eerder voor een andere schrijfwedstrijd ingezonden) en nog niet eerder ergens gepubliceerd (online of in print).

Opmaak: kies een gangbaar, goed leesbaar lettertype en tekengrootte en dien in als .doc(x) of .rtf bestand. Andere bestandstypes worden gediskwalificeerd. Illustraties en foto's in de tekst worden sterk afgeraden.

Wie kan meedoen: iedereen met een verhaal dat aan deze voorwaarden voldoet.

Wie kan niet meedoen: voorselecteurs, juryleden, bestuursleden Stichting Gouden Strop en Hebban Crewleden zijn uitgesloten van deelname.

Deadline: zondag 27 februari om 1 minuut voor middernacht.

Inzenden: vanaf dinsdag 1 februari via het formulier op Hebban, met het verhaal als tekstdocument bijgevoegd. De bestandsnaam is gelijk aan de (volledige) titel van het verhaal.

Anonimiseren: om het verhaal anoniem te kunnen beoordelen, dient alle informatie in het verhaal die tot identificatie van de auteur kan leiden, verwijderd te worden (ook in de eigenschappen van het document). Denk hierbij ook aan het hergebruiken van personages en settingen. De Zilveren Strop en de Harland Awards hebben veel dezelfde voorselecteurs, houd daar ook rekening mee. Herkent de organisatie, een voorselecteur of een jurylid toch de echte naam van de auteur, dan kan dit tot diskwalificatie leiden.

Pseudoniem: met ingang van deze editie dient er geen pseudoniem aan het verhaal toegevoegd te worden (in het verhaal zelf of in de bestandsnaam).

Anoniem blijven: gedurende de looptijd van de wedstrijd dienen deelnemers te voorkomen dat hun identiteit aan een verhaal gekoppeld kan worden, op wat voor manier dan ook.

Meerdere auteurs: twee of meer auteurs kunnen samen een verhaal schrijven en indienen. Dit geldt voor elk van de auteurs als één inzending. Een van de auteurs doet de inzending.

Ontvangstbevestiging: na verzending van het inzendformulier ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging, inclusief informatie over het overmaken van het deelnamegeld. Van dat laatste wordt niet opnieuw een ontvangstbevestiging gestuurd.

Inschrijfgeld: 10 euro per verhaal (uiterlijk 6 maart binnen) met in de omschrijving van de overboeking de titel van het ingezonden verhaal. Heb je de mail met de betalingsgegevens niet ontvangen, mail dan naar zilverenstrop@hebban.nl.

Feedback: elk voorselectie- en jurylid schrijft een kort commentaar bij elk gelezen verhaal. De commentaren worden gebundeld en worden voor deelnemers beschikbaar gemaakt na de bekendmaking van de uitslag. Over de uitslag en de jurycommentaren wordt niet gecommuniceerd.

Publicatie: je geeft met inzending automatisch toestemming je verhaal te publiceren in een op Hebban gratis verkrijgbare epub (50 euro publicatievergoeding). Wil je niet dat je verhaal op deze manier gepubliceerd wordt, doe dan niet mee. De te publiceren verhalen krijgen indien nodig correctie rond overduidelijke spel- en tikfouten. Een meer ingrijpende redactie wordt niet toegepast.

Auteursrecht: het auteursrecht blijft bij de individuele auteurs.

Bekendmaking: de winnende verhalen worden in juni 2022 bekendgemaakt en de ebundel met de top 5 wordt gepubliceerd op Hebban.

Organisatie: de organisatie van de Zilveren Strop 2022 is in handen van de Hebban Crew i.s.m. Stichting Gouden Strop.

Onvoorzien: in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Hebban Crew.

Vragen: heb je vragen, mail dan naar zilverenstrop@hebban.nl.

Over De Gouden Strop

De Gouden Strop is de prijs voor de beste (oorspronkelijk) Nederlandstalige spannende roman. De prijs is in 1986 in het leven geroepen door het GNM, het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs, en genoemd naar het gelijknamige boek van Joop van den Broek. Aan deze prijs is een geldprijs en een sculptuur verbonden.

www.nederlandsethrillerprijs.nl

Over Hebban.nl

Hebban.nl is met meer dan 200 duizend leden de grootste online community voor Nederlandstalige lezers. De site wordt jaarlijks bezocht door circa drie miljoen unieke bezoekers. Afgelopen zomer registreerde de boekensite haar 100 miljoenste paginaweergave. Dagelijks worden circa tweeduizend lezerswaarderingen toegevoegd aan de site. Hebban bevordert het leesplezier van lezers door te informeren, te inspireren en te enthousiasmeren.

www.hebban.nl/schrijven

Zilveren Strop 2021 wedstrijdverloop en uitslag

10 januari 2021 - oproep voor voorselecteurs en deelnemers, bekendmaking complete voorwaarden
27 januari 2021
- bekendmaking jury
1 tot en met 28 februari 2021 - insturen verhalen
1 maart 2021 - bekendmaking aantal inzendingen
5 juni 2021 - Bekendmaking winnaars Zilveren Strop, Gouden Strop, Schaduwprijs en Hebban Thrillerprijs
13 september 2021 - Beluister de top 5 verhalen van De Zilveren Strop