De Zilveren Strop

De schrijfwedstrijd van De Gouden Strop en Hebban.nl

In een nieuwe samenwerking lanceren het grootste lezersplatform en de bekendste prijs voor het spannende boek een nieuwe schrijfwedstrijd. Onder de vlag van de Gouden Strop wordt in 2021 voor het eerst de Zilveren Strop uitgereikt voor het beste Nederlandse spannende korte verhaal.

Prijs en wedstrijd

De Zilveren Strop Schrijfwedstrijd is open voor iedereen die een spannend kort verhaal wil schrijven. De beoordeling van de ingezonden verhalen gebeurt anoniem, de jury kan zich dus niet laten beïnvloeden door de naam van een bekende schrijver of die van een onbekende debutant. Daardoor heeft iedereen werkelijk een gelijke kans. De eindjury wordt begin 2021 bekendgemaakt. Het inzenden van verhalen start op 1 februari a.s.

Deze schrijfwedstrijd is aangemeld bij Schrijven Online.

Richtlijnen Zilveren Strop

Hoofdprijs: 500 euro (inclusief publicatievergoeding) + goodiebag + publicatie in ebundel + promo op Hebban

Vier runners-up: publicatie in ebundel + promo op Hebban + 50 euro publicatievergoeding

Lengte verhaal: max 7.500 woorden

Thema: vrij, als het maar een spannend verhaal is. In geval van twijfel over de geschiktheid beslist de Hebban Crew

Verhaal: het verhaal is in correct Nederlands geschreven, is nieuw en nog niet eerder ergens gepubliceerd (online of in print)

Opmaak: kies een gangbaar, goed leesbaar lettertype en tekengrootte en dien in als .doc(x) of .rtf bestand

Wie kan meedoen: iedereen met een verhaal dat aan deze voorwaarden voldoet

Wie kan niet meedoen: voorselecteurs, juryleden, bestuursleden Stichting Gouden Strop en Hebban Crewleden zijn uitgesloten van deelname

Deadline: zondag 28 februari om 1 minuut voor middernacht

Inzenden: vanaf 1 februari via het formulier op Hebban, met het verhaal als tekstdocument bijgevoegd

Anonimiseren: om het verhaal anoniem te kunnen beoordelen, dient alle informatie in het verhaal die tot identificatie van de auteur kan leiden, verwijderd te worden

Pseudoniem: voor elk verhaal kiest/kiezen de auteur(s) een uniek pseudoniem (dus bij twee verhalen, twee pseudoniemen), dat niet valt te linken aan de inzender(s)

Anoniem blijven: gedurende de looptijd van de wedstrijd dienen deelnemers te voorkomen dat hun identiteit aan een verhaal gekoppeld kan worden, op wat voor manier dan ook

Meerdere auteurs: twee of meer auteurs kunnen samen een verhaal schrijven en indienen. Dit geldt voor elk van de auteurs als één inzending. Een van de auteurs doet de inzending

Inschrijfgeld: 10 euro per verhaal (uiterlijk 9 maart binnen) met vermelding van hetzelfde pseudoniem en verhaaltitel als in de bestandsnaam van het ingezonden verhaal staat. Heb je de mail met de betalingsgegevens niet ontvangen, mail dan naar zilverenstrop@hebban.nl

Ontvangstbevestiging: na verzending van het inzendformulier ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging, inclusief informatie over het overmaken van het deelnamegeld. Van dat laatste wordt niet opnieuw een ontvangstbevestiging gestuurd

Feedback: elk voorselectie- en jurylid schrijft een kort commentaar bij elk gelezen verhaal. De commentaren worden per verhaal gebundeld en zijn voor deelnemers beschikbaar na de bekendmaking van de uitslag. Over de uitslag en de jurycommentaren wordt niet gecommuniceerd

Publicatie: je geeft met inzending automatisch toestemming je verhaal te publiceren in een op Hebban gratis verkrijgbare epub (50 euro publicatievergoeding). Wil je niet dat je verhaal op deze manier gepubliceerd wordt, doe dan niet mee. De te publiceren verhalen krijgen indien nodig lichte redactie rond overduidelijke spel- en tikfouten. Een meer ingrijpende redactie wordt niet toegepast

Auteursrecht: het auteursrecht blijft bij de individuele auteurs

Bekendmaking: de winnende verhalen worden in juni 2021 bekendgemaakt en de ebundel met de top 5 wordt gepubliceerd op Hebban

Organisatie: de organisatie van de Zilveren Strop 2021 is in handen van de Hebban Crew i.s.m. de Stichting Gouden Strop

Onvoorzien: in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Hebban Crew

Vragen: heb je vragen, mail dan naar zilverenstrop@hebban.nl

Over De Gouden Strop

De Gouden Strop is de prijs voor de beste (oorspronkelijk) Nederlandstalige spannende roman. De prijs is in 1986 in het leven geroepen door het GNM, het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs, en genoemd naar het gelijknamige boek van Joop van den Broek. Aan deze prijs is een geldprijs en een sculptuur verbonden.

www.nederlandsethrillerprijs.nl

Over Hebban.nl

Hebban.nl is met meer dan 200 duizend leden de grootste online community voor Nederlandstalige lezers. De site wordt jaarlijks bezocht door circa drie miljoen unieke bezoekers. Afgelopen zomer registreerde de boekensite haar 100 miljoenste paginaweergave. Dagelijks worden circa tweeduizend lezerswaarderingen toegevoegd aan de site. Hebban bevordert het leesplezier van lezers door te informeren, te inspireren en te enthousiasmeren.

www.hebban.nl/schrijven


Gesponsorde boeken