Blogpost: Rene Hoornweg

De geschiedenis van de fantasy deel 1

afbeelding-01.jpg?w=150 De betoverende tuin van Messer Ansaldo door Marie Spartali Stillman : een verhaal uit de Decamerone is onderdeel van de evolutie van het fantasy genre.

Alle boeken in het fantasy genre, in de moderne zin van het woord, zijn minder dan twee eeuwen oud. Zijn voorlopers hebben een lange en voorname geschiedenis. Elementen van het bovennatuurlijke en het voorstellingsvermogen waren vanaf het begin elementen in deze literatuur. De onderscheidende kenmerken van dit moderne genre zijn niet alleen de erkende fictieve aard van het werk, en aanwezige elementen, maar vinden hun hun oorsprong ook in de folklore, sagen en legenden. Omdat het geloof in wonderen afnam, of deze slechts gedeeltelijk geloofde, evolueerde dit genre in Europa tot de romantische literatuur waarin, onder invloed van Ridder verhalen en de verhalen vanuit de Sprookjes van 1001 nachten , en daardoor langzaam uitgegroeide tot werken met deze eigenschappen. Auteurs als George MacDonald schreven expliciete fantasy werken. De publicatie van De Lord of the Rings door J. R. R. Tolkien maakte een enorme indruk op de schrijfkunst op dit gebied. Het zelfs een subgenre van de fantasy en bleek zelfs een levensvatbaar genre en commercieel aantrekkelijk product te zijn. Verschillen tussen fantasie en eerdere fictie afbeelding-02.jpg?w=120Afb.2: Illustratie bij Orlando furioso door Gustave Doré , met de Hippogrief , een monster nooit echt gevonden in de folklore.

Zelfs de meest fantastische mythen, legenden en sprookjes verschillen van moderne fantasy genre in drie opzichten: Het moderne genre fantasie postuleert een andere realiteit, ofwel een fantasiewereld gescheiden van de onze, of een verborgen mystieke kant van onze eigen wereld. Verder beschrijven de schrijvers alternatieve ethiek, geografie en de geschiedenis, en dergelijke. Deze zaken worden geheel of gedeeltelijk gedefinieerd. Traditionele fantasy verhalen vinden plaats in onze wereld, vaak in het verleden in de toekomst en er worden fictieve steden beschreven. Het beschrijft zelden de plaats of de tijd met enige precisie, vaak zeggen gewoon dat het gebeurde "lang geleden and far away." (Een moderne, gerationaliseerde analoog naar deze verhalen kan worden gevonden de Lost World verhalen van de 19e en 20e eeuwen.) Het tweede verschil is dat het bovennatuurlijke in fantasie door design fictief. In traditionele verhalen de mate waarop de auteur het bovennatuurlijke te zijn reëel geacht het spectrum van legendes genomen als realiteit aan mythen begrepen als een beschrijving van in begrijpelijke termen meer ingewikkeld werkelijkheid, te laat, opzettelijk fictieve literaire werken kan beslaan.[1] Ten slotte, de fantastische wereld van de moderne fantasy zijn gemaakt door een auteur of een groep van auteurs, vaak met behulp van traditionele elementen, maar meestal in een nieuwe regeling en met een persoonlijke interpretatie. [1] Traditionele verhalen met fantasie-elementen gebruikt vertrouwd mythen en folklore, en eventuele verschillen van traditie werden beschouwd als variaties op een thema; de traditionele verhalen waren nooit bedoeld om te worden gescheiden van de lokale bovennatuurlijke folklore. Overgangen tussen de traditionele en moderne vormen van fantastische literatuur zijn duidelijk in vroeg gotische romans, de spookverhalen in zwang in de 19e eeuw, en romantische romans, die allemaal uitgebreid traditionele fantastische motieven gebruikt, maar hen onderworpen aan auteurs concepten. Een standaard, kan geen werk gemaakt voordat het fantasy-genre was gedefinieerd geacht worden te behoren, ongeacht hoeveel fantastische elementen die het bevat. Door een ander, het genre omvat het hele scala van fantastische literatuur, zowel het moderne genre en zijn traditionele antecedenten, zo veel elementen die werden behandeld als ware (of minstens niet duidelijk onwaar) door eerdere auteurs zijn geheel fictief en fantastisch voor moderne lezers. Maar zelfs door de meer beperkte definitie een volledig onderzoek van de geschiedenis van de fantastische in de literatuur is nodig om te laten zien van de oorsprong van het moderne genre. Traditionele werken bevatten belangrijke elementen welke moderne fantasy auteurs hebben getrokken op uitgebreid voor inspiratie in hun eigen werken. De geschiedenis van het Franse Fantasy literatuur is bekend onder de naam Fantastique .
Ontwikkeling van de fantasie Romances afbeelding-03.jpg?w=93
De dame met de Grael
door Dante Gabriel Rossetti : middeleeuwse romantiek.


Met de toename van universitaire studies in de Europese middeleeuwen, sloot de literaire fictie aan op de oudere mythen en legenden. Het eerste genre wat ontstond was de romantiek. Dit genre omarmde fantasie, en volgde niet alleen gewoon de traditionele mythen en fabels, maar, voegde in haar definitieve vorm nieuwe fantastische elementen. [2] Romantiek behandelt in eerste instantie traditionele thema's. De drie thematische verhalencycli waren zeer populair: onder andere de Kwestie van Rome (waarin het leven en de daden van Alexander de grote centraal staat), de Kwestie van Frankrijk (waarin Karel de grote en Roland de belangrijkste helden zijn) en de Kwestie van Groot-Brittannië (het leven en de daden van koning Arthur en de ridders van de ronde tafel, waarbinnen de zoektocht naar de Heilige Graal centraal stond), hoewel een aantal "niet-cyclische" romances ook een grote populariteit bereikte. [3] De romantiek waren de verhalen fictief, maar verhalen als Valentine en Orson , Guillaume de Palerme , en Queste del Saint Graal waren slechts het begin van het fantasy-genre; een combinatie van realisme en fantasie. Tijdens de Renaissance , bleef de romantiek populair. Er ontstond een genre die we ‘fantastische fictie’ zouden kunnen noemen. De Engelse Roman Le Morte d'Arthur door Sir Thomas Malory (c.1408–1471), werd geschreven in een prozaïsche vorm; dit werk behoort tot de belangrijkste Arthuriaanse literatuur, en wordt vaak beschouwd als de canonieke vorm van de legende. [4] Arthuriaanse motieven verschenen gestaag in de literatuur van de middeleeuwen en leidde tot zijn populariteit, hoewel de werken een mix van fictie en non-fictie zijn. [5] Op hetzelfde moment, schreef de Spaanse Amadis de Gaula (1508), ook zijn prozaïsche werken en veel imitators schoten als paddenstoelen uit de literaire grond. Het genre werd goed ontvangen. Een dergelijke meesterwerk van de Renaissance-poëzie als dat van Ludovico Ariosto's Orlando's furioso en Torquato Tasso Gerusalemme Liberata werd geproduceerd. Ariosto's verhaal, met zijn eindeloos dolende karakters, vele wonderen en avonturen, was een brontekst voor vele schrijvers op het gebied van fantasy en avonturen-romans. [6] Met werken zoals van Amadis van Gallië en Palmerin van Engeland, won het genre van de fantasy aan populaiteit, en werden als wonderen ontvangen om de lezers te verbazen en te verrassen. [1]

Lees meer over de geschiedenis van de fantasy op mijn blog. het hierbovenstande is deel 1 van 4

Bibliografie
[1]Michael Moorcock, Wizardry & Wild Romance: A Study of Epic Fantasy pp 24-25 ISBN 1-932265-07-4 [2]Colin Manlove, Christian Fantasy: from 1200 to the Present p 12 ISBN 0-268-00790-X
[3]Laura A. Hibbard, Medieval Romance in England, New York Burt Franklin,1963 p iii
[4]John Grant and John Clute, The Encyclopedia of Fantasy, "Malory, (Sir) Thomas" p 621, ISBN 0-312-19869-8
[5}John Grant and John Clute, The Encyclopedia of Fantasy, "Arthur" p 60-1, ISBN 0-312-19869-8
[6]John Grant and John Clute, The Encyclopedia of Fantasy, "Ariosto, Lodovico" p 60-1, ISBN 0-312-19869-8

Lees verder op mijn site

Reacties op: De geschiedenis van de fantasy deel 1

Gesponsorde boeken