Meer dan 5,2 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×

Hebban Huisregels

Terug naar de startpagina

Disclaimer | Privacystatement | Huisregels | Leesclubvoorwaarden | actievoorwaarden (digitale leesexemplaren)

We vinden jouw mening belangrijk!

Als bezoeker van Hebban ben je van harte welkom om jouw persoonlijke mening via recensies, blogs, lijsten en commentaren te ventileren. Wij geven je hiertoe ruimschoots de gelegenheid. Bedenk echter dat je gast van Hebban bent en dat wij verwachten dat je je ook als zodanig gedraagt. Om alles ongecompliceerd en soepel te laten verlopen, hebben wij een aantal heldere huisregels opgesteld. Wanneer lezers zich niet aan deze regels houden, nemen wij de vrijheid om hun bijdragen in te korten of te verwijderen. Ook behouden wij ons het recht voor om lezers die onze huisregels niet naleven de toegang tot Hebban te ontzeggen. Bedenk dat deze regels er zijn omdat Hebban voor iedereen een fijne plek hoort te zijn waar men elkaar vriendelijk en beleefd benadert.

Omgangsvormen

 • Reageer inhoudelijk en met respect op andermans bijdragen. Alleen maar afkraken en neersabelen is te gemakkelijk en onwenselijk.
 • Flinke kritiek en pittige reacties zijn toegestaan, maar onderbouw deze met goede argumenten.
 • Het is niet toegestaan op de persoon te spelen, iemand aan te vallen of te beledigen.
 • Provocerende, discriminerende en andere negatieve gedragsuitingen worden niet getolereerd.
 • Ga fatsoenlijk met anderen om, zoals jij wilt dat ze met jou omgaan.

Profiel

 • Via een profielschets kun je jezelf introduceren. Maak hiervan gebruik door iets over jezelf en je voorkeuren voor de diverse genres te vertellen. Handig voor lezers met dezelfde interesses.
 • Vermijd het plaatsen van privacygevoelige informatie.
 • Dubbele profielen zijn niet toegestaan.
 • Gebruik een uit te spreken gebruikersnaam, die niet te generiek is (zoals bijvoorbeeld 'boekenlezer200').
 • Om herkenbaar te zijn voor andere lezers adviseren wij het plaatsen van een avatar in je profiel. Dit kan een foto van jezelf zijn of een afbeelding naar keuze.
 • De avatar en gebruikersnaam dienen fatsoenlijk en niet aanstootgevend te zijn.

Het plaatsen van recensies, blogs en andere bijdragen

 • Hebban is niet verantwoordelijk voor de inhoud van lezersbijdragen.
 • Spam wordt zonder verdere mededeling verwijderd.
 • Je beoordeling over een artikel dient je persoonlijk gevormde mening te zijn. Lees ook onze 7 tips & tricks voor een nog betere recensie.
 • Het plaatsen van (grote) spoilers in recensies of andere teksten is niet toegestaan. Om het leesplezier van andere lezers niet aan te tasten, zullen spoilers door de redactie verwijderd worden.
 • Voor tussentijdse evaluaties en overpeinzingen van een boek dat je nog aan het lezen bent, kun je gebruikmaken van de blogoptie of, als je het boek tijdens het lezen wilt bespreken, Hebban Topics. Ben je echt klaar met het boek, dan kun je een recensie plaatsen. Dan heb je immers pas je leeservaring afgerond en weet je wat voor jezelf het eindresultaat is.
 • Het delen of verspreiden van via Hebban verkregen of gedownloade epubs is niet toegestaan op straffe van een geblokkeerd account.
 • Het slechts plaatsen in een recensie van een link naar een recensie elders is niet toegestaan. Dit soort recensies wordt zonder verder bericht verwijderd. In een recensie doorlinken naar een eigen/andere site mag alleen als de tekst op Hebban een afgerond leesoordeel bevat in minimaal 200 woorden.
 • Het plaatsen van of het citeren uit andermans recensies of artikelen zonder duidelijke bronvermelding is niet toegestaan en kan als plagiaat worden beschouwd.
 • Zelfs mét bronvermelding wordt het overnemen van grote lappen tekst niet gewaardeerd. Gebruik eventuele citaten alleen voor een sfeerimpressie, het gaat bij Hebban om jouw persoonlijke mening.
 • Bij afbeeldingen en foto’s hoort eveneens een bronvermelding te staan, ook als je ze zelf hebt gemaakt.
 • In je bijdrage mogen geen kwetsende of intimiderende teksten staan.
 • Wees inhoudelijk in je beoordeling en onderbouw je kritiek met goede argumenten.
 • Recensieteksten dienen minimaal 100 woorden te bevatten. Wil je een korte reactie plaatsen, dan kan dat onderin de boekpagina.
 • Het misbruiken van een recensie om reclame te maken voor een boek is niet toegestaan.
 • Het gebruiken van de korte reactie-mogelijkheid onderin elke boekpagina voor het doorlinken naar externe sites is niet toegestaan.
 • Het geheel of in deelteksten gebruik van de caps lock-toets (hoofdlettertoets) is vanwege de opdringerige indruk nergens op Hebban toegestaan.
 • Hebban biedt de mogelijkheid om blogs te publiceren. Zorg ervoor dat de blogs die je op Hebban schrijft een link hebben met de kernactiviteiten van Hebban: boeken, lezen en schrijven. Blogs die aanstootgevend zijn of qua onderwerp niet thuishoren op Hebban kunnen zonder aankondiging worden verwijderd.
 • Het aanmaken en aanvragen van een Hebban Spot voor een bedrijf is uitsluitend mogelijk door medewerkers van dat bedrijf.
 • Een Hebban Spot wordt na drie maanden inactiviteit offline geparkeerd. Je kunt bij hernieuwde activiteit opnieuw een publicatieverzoek indien.
 • Het aanbieden van of bespreken van duidelijk illegale ebooks is niet toegestaan op Hebban, net als het bespreken van illegaal downloaden als handeling.
 • Hebban ondersteunt de actie 'No Sock Puppets Here' voor eerlijke recensies.
 • Bij opvallende afwijkingen in waarderingsgedrag en mogelijk misbruik van de ratings (het toekennen van sterren aan een boek) zowel anoniem als met een Hebbanaccount, kan de Hebbanredactie beslissen ratings voor een boek te verwijderen. Een correct gebruik van ratings op Hebban is één beoordeling per lezer van een daadwerkelijk gelezen boek. Onder misbruik vallen bijvoorbeeld meervoudige anonieme ratings van mailadressen van dezelfde persoon.
 • Boeken waar onregelmatigheden bij worden geconstateerd, zij het qua waardering, boekenplankactiviteit of het gebruik van bots, worden uitgesloten van (rank)overzichten en kunnen bij herhaling van de site worden verwijderd.
 • Bij vermoedens van onbetrouwbare lezerswaarderingen kan er een waarschuwingssticker op de boekpagina geplaatst worden.
 • De deelnemer van winacties, leesclubs en andere inschrijvingen is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven met de juiste adresgegevens. Bij een fout in het post- of mailadres kunnen wij de uitgeverij niet verplichten een tweede exemplaar op te sturen.

De belangrijkste afspraken

Hebban respecteert de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.

 1. Je plaatst geen inhoud waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden. Je kopieert geen teksten van anderen om te publiceren als je eigen tekst (je mag wel citeren met bronvermelding) en je plaats geen foto's waarvan je niet zeker weet of ze vrij gebruikt mogen worden.
 2. We kunnen de inhoud of informatie verwijderen die je op Hebban plaatst als we van mening zijn dat hiermee onze huisregels worden geschonden, of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn of hiervoor wettelijk toestemming hebben.
 3. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
 4. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
 5. Je maakt geen gebruik van onze auteursrechten, handelsmerken of merken die hier op een verwarrende manier op lijken, behalve na onze schriftelijke toestemming.
 6. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Hebban.

Accounts

 • Het gebruik van (actieve) dubbele accounts is niet toegestaan. Als dit wordt opgemerkt, wordt de toegang tot Hebban je mogelijk ontzegd

Heb je vragen of opmerkingen over onze huisregels stuur dan een mail naar vandaag@hebban.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Verder verwijzen wij naar onze disclaimer en ons privacybeleid.