Meer dan 5,2 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×

Disclaimer

Terug naar de startpagina

Disclaimer | Privacystatement | Huisregels | Leesclubvoorwaarden | actievoorwaarden (digitale leesexemplaren)

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting CPNB niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Stichting CPNB aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster en/of de redactie(s) van Stichting CPNB Hebban.nl is een open platform: op de daartoe beschikbare plaatsen kan iedereen zijn/haar mening over boeken delen. Hebban.nl behoudt zich het recht voor om meningen of recensies niet te plaatsen of in te korten of te bewerken zolang de strekking van de boodschap niet wordt gewijzigd. Indien de huisregels worden overtreden behoudt Hebban zich voor meningen of recensies te verwijderen, in te korten of te bewerken, zelfs als de boodschap daarmee wel wordt gewijzigd. Stichting CPNB kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via dit formulier.

Stichting CPNB kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Stichting CPNB behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Disclaimer User content

Hebban is een gebruikersplatform waarop lezers zelf content (blogposts, recensies, artikelen, discussies) kunnen plaatsen, al dan niet voorzien van beeldmateriaal. De redactie van Hebban is niet verantwoordelijk voor de content zoals door gebruikers gepubliceerd in blogposts, recensies, reacties, topics en Hebban Spots.

Stichting CPNB kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en/of het gebruikte beeldmateriaal geplaatst door gebruikers. Na het melden van schending van auteursrecht m.b.t. tekst- en/of beeldmateriaal zal de redactie van Hebban de content direct verwijderen. Aanstootgevende content zal na onderzoek door de redactie worden verwijderd.

Disclaimer foto- en beeldmateriaal

Stichting CPNB maakt bij redactionele artikelen voornamelijk gebruik van rechtenvrij beeldmateriaal en/of beelden beschikbaar gesteld door uitgeverijen. De uitgever verklaart en waarborgt zonder voorbehoud of beperking dat het fotomateriaal dat hij in het kader van de actie, artikel of auteursprofiel op Hebban.nl aanlevert tot het publieke domein behoort dan wel dat hij alle intellectuele rechten die daaraan kleven (auteursrecht, portretrecht, e.d.) heeft geregeld met de auteur, fotograaf of andere rechthebbenden, door overdracht, licentie, betaling van het geldende tarief of op enige andere wijze.

Waar we redactioneel gebruik maken van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat beeldmateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. Neem hiervoor contact op met de redactie van Hebban.nl.

Gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's geproduceerd en gepubliceerd door Hebban is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Hebban.nl biedt de mogelijkheid aan gebruikers om boekenblogs te beheren en blogposts te schrijven op de site. Stichting CPNB kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en/of het gebruikte beeldmateriaal op deze pagina's.

Links naar andere websites

Op deze site treft u ook links aan naar andere websites. Stichting CPNB is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Hebban.nl is geen webshop en verkoopt zelf geen boeken. Zodra u op een bestellink klikt op een boekpagina gaat u Hebban uit en belandt u op een andere site. Hebban heeft geen zicht op, informatie over en verantwoordelijkheid voor alle handelingen die u daar verricht, zoals bestellingen en betalingen.

Privacy verklaring

Hebban.nl, onderdeel van Stichting CPNB, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting CPNB houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De uitgebreide Privacyverklaring vindt u hier.

Gebruik van Cookies

Hebban is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. Hebban gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden. We maken het u eenvoudiger om in te loggen. We analyseren het surfgedrag van onze bezoekers om onze site te optimaliseren. Cookies geven onze gebruikers de mogelijkheid om de content van deze site eenvoudig te delen op o.a. Facebook en Twitter. Het is voor ons niet mogelijk om u deze site aan te bieden zonder gebruik te maken van cookies.

Beveiliging

Hebban neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging.

Gebruik van persoonsgegevens en delen van data met derden

Hebban gebruikt uw gegevens om nieuwsbrieven te versturen en om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder dat u ons hiervoor toestemming geeft. De afhandeling van giveaways en andere winacties wordt meestal verzorgd door de partner of adverteerder. De gegevens van de winnaars worden daartoe gedeeld, maar nooit zonder uw expliciete toestemming.

Nieuwsbrieven

Met uw aanmelding op Hebban.nl geeft u toestemming voor de opname van uw e-mailadres in ons mailingbestand. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief. U kunt uw abonnementen op nieuwsbrieven en notificatieberichten ook beheren in uw persoonlijke profiel op 'Mijn Hebban' onder ‘Instellingen’.

Prijsvragen, leesclubs, giveaways en andere acties

Hebban.nl organiseert regelmatig prijsvragen, leesclubs, giveaways en andere acties. Bij deelname aan een actie gaat u ermee akkoord dat – als u tot de winnaars behoort – uw NAW-gegevens worden verstrekt voor dit doel. Onze partners en adverteerders krijgen eenmalig en exclusief toestemming de gegevens te gebruiken voor het versturen van de prijs. Als u misbruik vermoedt, neem dan direct contact op met de Hebban crew.

Winnaars krijgen persoonlijk bericht en/of worden bekend gemaakt via deze pagina. Over prijsvragen, acties en giveaways wordt verder niet gecommuniceerd. Reageert de winnaar niet binnen 14 dagen op een verzoek om adres of een verzoek om de redactie te mailen, dan vervalt de winst.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het inschrijven met de juiste adresgegevens. Bij een fout in het post- of mailadres kunnen wij de uitgeverij niet verplichten een tweede exemplaar op te sturen. Bij onsuccesvolle ontvangst van het boek na aanbieding door de postorganisatie, waarna het retour afzender wordt gestuurd, wordt een boek niet opnieuw verzonden.

Verwijderen account

Bij het verwijderen van een account verdwijnen ook alle reacties, blogposts, lezersrecensies, bijdragen aan leesclubs, eventuele spots en topics.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting CPNB t.a.v. Klantenservice Hebban, Postbus 3626, 1001 AK Amsterdam. U kunt ons ook mailen op vandaag@hebban.nl.

Bij klachten proberen we altijd een goede oplossing te vinden. Indien u dat wenst kunt u natuurlijk de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

Mocht wijziging van ons privacybeleid nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright 2018 - Hebban maakt deel uit van Stichting CPNB