Meer dan 5,3 miljoen beoordelingen en recensies Organiseer de boeken die je wilt lezen of gelezen hebt Het laatste boekennieuws Word gratis lid
×

Privacy Statement

Terug naar de startpagina

LAATST BIJGEWERKT: 24 mei 2018

Disclaimer | Privacystatement | Huisregels | Leesclubvoorwaarden | actievoorwaarden (digitale leesexemplaren)

Uw privacy is belangrijk voor Hebban. We hebben deze privacyverklaring opgesteld zodat u weet hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en opslaan.

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en toepassingen ("apps") waarvoor deze privacyverklaring wordt weergegeven.

Hoe Hebban uw persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt

Met persoonlijke informatie bedoelen we informatie die, op zichzelf of in combinatie met andere verzamelde informatie, kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Als we andere informatie (dat wil zeggen: informatie die op zichzelf onvoldoende is om een persoon te identificeren) combineren met persoonlijke informatie, behandelen we de gecombineerde informatie op dezelfde wijze als persoonlijke informatie.

Wanneer u een Hebbanaccount aanmaakt

Wanneer u een account aanmaakt op de website of mobiele app van Hebban, vragen we u om persoonlijke informatie te verschaffen, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. U bent niet verplicht om uw volledige naam op te geven, maar desgewenst mag dat wel. U gebruikt uw e-mailadres en wachtwoord om in te loggen op uw account. Uw Hebbanaccount wordt beveiligd met een door uzelf opgegeven wachtwoord.

Wanneer u inlogt op uw Hebbanaccount met inloggegevens voor Facebook.

Indien gewenst kunt u inloggen op uw Hebbanaccount met behulp van uw inloggegevens voor Facebook. Als u ervoor kiest om dit te doen en u voor de eerste keer met uw inloggegevens voor Facebook inlogt op uw Hebbanaccount, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat dat Facebook bepaalde informatie verschaft aan Hebban, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en profielfoto.

Al deze informatie wordt door Facebook ter beschikking gesteld aan Hebban als gevolg van de manier waarop de gebruikmaking van inloggegevens voor Facebook is geconfigureerd. Van deze informatie bewaart en gebruikt Hebban echter alleen uw e-mailadres. Hebban koppelt het e-mailadres verstrekt door Facebook aan uw Hebbanaccount, zodat u uw e-mailadres kunt gebruiken om in te loggen op uw Hebbanaccount als u niet meer wenst in te loggen via uw inloggegevens voor Facebook.

Als u niet wilt dat uw informatie met Hebban wordt gedeeld door Facebook, logt u eenvoudigweg in op uw Hebbanaccount met de bijbehorende inloggegevens, zonder gebruik te maken van uw inloggegevens voor Facebook.

Wanneer u communiceert met Hebban

Als u via e-mail, telefoon of in persoon met onze medewerkers communiceert, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. We gebruiken deze informatie om klantenservice te kunnen bieden. We kunnen ons toegang verschaffen tot uw Hebbanaccount, zodat we u de benodigde bijstand kunnen verlenen.

We kunnen persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld over uw Hebbanaccount, om u in kennis te stellen van substantiële wijzigingen in deze privacyverklaring, en, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de keuzes die u kunt maken (zoals hieronder beschreven in 'Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie'), om u aanbiedingen en promoties te sturen.

Ander gebruik van persoonlijke informatie door Hebban

Serviceproviders

Hebban maakt gebruik van de volgende externe serviceproviders:

  • E-mailproviders: Mailchimp/ Mandrill
  • Analysediensten: Analytics
  • Social Media: Facebook, Twitter, Google+


Hebban kan persoonlijke informatie gebruiken voor interne statistische, marketingtechnische of operationele doeleinden, bijvoorbeeld voor het genereren van rapportages en het meten en analyseren van demografische gegevens, interesses van gebruikers, trends en andere trends onder onze klanten. Deze informatie is vanuit die rapportages niet terug te herleiden tot persoonlijke informatie.

Sociale netwerken van derde partijen die interactieve plug-ins of sociale netwerkfuncties bieden (zoals de mogelijkheid om verbinding te maken met uw Facebook of Google account om vrienden toe te voegen als contactpersonen of om een pagina te 'liken') op de Hebban website of in mobiele apps, kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website en apps. Het gebruik van deze informatie door een derde partij is onderhevig aan het privacybeleid dat beschikbaar is op de website van het desbetreffende sociale netwerk. We raden u aan om dit zorgvuldig door te nemen. Dergelijke derde partijen kunnen deze cookies of andere traceringsmethoden gebruiken voor hun eigen doeleinden door informatie over uw gebruik van onze website te koppelen aan persoonlijke informatie die zij van u hebben. We kunnen ook analyse-informatie verkrijgen van sociale netwerken om de effectiviteit van onze content en advertenties op sociale netwerken te meten (bijv. het aantal keer dat wordt weergegeven of doorgeklikt).

Uitgeverijen en andere partners

Als u zich inschrijft voor winacties, buzzacties, leesclubs en andere acties waarbij er boeken of andere zaken aan u opgestuurd dienen te worden, verzamelen we uw gegevens voor dat doeleinde. Alleen NAW gegevens van geselecteerde inschrijvers (bij het toezenden van boeken) en/of indien nodig e-mailadressen (bij digitale toezending door partner) worden gedeeld met de betrokken partner voor zover noodzakelijk en met het uitsluitende doel hen in staat te stellen de actie waarvoor u zich heeft ingeschreven heeft uit te voeren namens ons. Hebban-accountgegevens worden daarbij niet gedeeld. Niet gebruikte informatie (zoals gegevens van niet geselecteerde inschrijvers) en gegevens van geselecteerde inschrijvers worden gewist nadat de actie afgerond is.

Andere openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan anderen als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen en als deze toestemming is verkregen in de door de toepasselijke wetgeving vereiste vorm.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied kunnen we uw persoonlijke informatie ook openbaar maken aan anderen als wij menen dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving van een ander land dan het land waar u bent gevestigd; (b) om rechtshandhaving mogelijk te maken; (c) om verzoeken van overheidsinstanties en rechtshandhavers, inclusief functionarissen van een ander land dan het land waar u bent gevestigd, in te willigen; (d) om onze voorwaarden en bepalingen of ons beleid toe te passen; (e) om onze activiteiten of die van onze gelieerde bedrijven te beschermen; (g) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Hebban, haar gelieerde bedrijven, uzelf of anderen te beschermen; of (h) om gebruik te maken van beschikbare rechtsmiddelen of om de schade die wij mogelijk oplopen, te beperken.

We kunnen ook persoonlijke informatie overdragen aan een gelieerde onderneming of externe partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Hebban (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure).

Manieren waarop u persoonlijke informatie kunt delen of Hebban kunt instrueren om uw persoonlijke informatie te delen

Bulletinboards, forums

De Hebban site en app biedt bulletinboards, forums, chatopties, blogs en soortgelijke functies waarmee u informatie, berichten en materialen kunt posten. Houd er rekening mee dat informatie die u via dergelijke diensten of op een andere manier op onze websites publiceert, openbaar kan worden gemaakt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de websites en het algemene publiek. We raden u aan om grote voorzichtigheid te betrachten wanneer u besluit om uw persoonlijke informatie of enige andere informatie op onze websites of apps te publiceren.

Promoties

Als u meedoet aan een prijsvraag of een vergelijkbare promotie, kunnen we de gegevens die u verstrekt, gebruiken om de desbetreffende promoties uit te voeren. Wanneer de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke promotie met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke informatie in strijd zijn met deze privacyverklaring, krijgen de voorwaarden en bepalingen van de promotie voorrang.

Cookies en vergelijkbare technologie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we met hulp van externe aanbieders van analysediensten bepaalde informatie over u om te analyseren hoe u en andere bezoekers van de Hebban website navigeren, om gecombineerde statistieken over het gebruik van de website en de responsgraad samen te stellen. We verzamelen onder andere het IP-adres, de datum en tijd van uw verzoek, het tijdstip van uw bezoek, welke pagina's u hebt bekeken en op welke pagina-elementen (bijv. koppelingen) u hebt geklikt. We kunnen op onze websites of in onze e-mailberichten cookies, pixelcodes, en vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken om dergelijke informatie te verzamelen en te analyseren. We gebruiken deze informatie om betere, meer relevante content op onze site aan te bieden, om de effectiviteit van advertenties te meten, om problemen te identificeren en op te lossen en om uw algehele ervaring op onze site te verbeteren.

Als u niet wilt dat er via deze technologieën informatie wordt verzameld, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure beschikbaar waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u kunt instellen dat u per geval kunt kiezen of u deze wilt weigeren of accepteren. Als u zich in een regio bevindt waar het wettelijk verplicht is dat we u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze sites, kunt u uw cookievoorkeuren op de sites beheren. Bepaalde cookies zijn echter vereist voor een goede basiswerking van de site en u kunt deze niet uitschakelen.

Beveiliging

Hebban neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging.

Uw keuzes met betrekking tot marketingcorrespondentie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketinggerelateerde correspondentie (inclusief e-mails) te sturen over Hebban. We delen geen persoonlijke informatie met derden ten behoeve van hun eigen marketingdoeleinden.

Als u geen marketinggerelateerde correspondentie van Hebban wenst te ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren aanpassen in Mijn Hebban, instellingen. Ook kunt u op 'Uitschrijven' klikken in een willekeurige marketinge-mail die u van Hebban ontvangt.

Bewaarperiode van persoonlijke informatie

We bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Hoe u uw persoonlijke informatie kunt inzien en deze door ons kunt laten corrigeren, actualiseren en verwijderen

Hebban neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel is. U kunt vragen om toegang tot uw persoonlijke informatie en ons verzoeken om onjuiste of onnauwkeurige persoonlijke informatie bij te werken. U kunt ons ook vragen uw persoonlijke informatie en Hebbanaccount te verwijderen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zal Hebban snel reageren op uw verzoeken. Voor uw eigen veiligheid kunnen we alleen verzoeken met betrekking tot persoonlijke informatie implementeren die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons op te sturen. Bovendien moeten we mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek kunnen implementeren. Verzoeken die de privacy van anderen in gevaar brengen, vrijwel onuitvoerbaar zijn of ons dwingen maatregelen te nemen die wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen door ons worden geweigerd.

Toegangs-, correctie- of verwijderingsverzoeken kunt u emailen aan vandaag@hebban.nl.

U kunt ook via Mijn Hebban, instellingen uw persoonlijke informatie aanpassen of uw Hebbanaccount verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring aanpassen wanneer we nieuwe diensten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding 'LAATST BIJGEWERKT' bovenaan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste privacyverklaring door ons op de desbetreffende websites is geplaatst. We zullen het u laten weten als deze wijzigingen substantieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen.