Hebban vandaag

Nieuws /

MI5 hield Doris Lessing twintig jaar lang in de smiezen

door Hebban Crew 1 reactie
De Britse geheime dienst MI5 heeft schrijfster Doris Lessing twee decennia lang bespioneerd. De dienst luisterde haar telefoongesprekken af, opende haar brieven en hield in de gaten waar de auteur naartoe ging, zo blijkt uit geopenbaarde geheime documenten.

Uit archiefstukken van de geheime dienst komt naar voren dat MI5 over Doris Lessing informatie verzamelde vanaf de vroege jaren veertig tot enkele jaren na haar breuk met de Communistische Partij in 1956. De documenten laten zien hoe ver het bespieden van de auteur ging. MI5 besloot haar te volgen omdat Lessing onophoudelijk en nadrukkelijk bleef protesteren tegen het kolonialisme. 

MI5 raakte voor het eerst in haar geïnteresseerd nadat Doris Tayler in Rhodesië in het huwelijk trad met Gottfried Lessing, een commuistische activist en een van de leidende figuren in de Left Book Club, een Britse beweging van uitgevers en schrijvers die sterk door het socialisme beïnvloed waren. De schrijfster beschreef ooit haar huwelijk met Lessing als een 'revolutionaire daad'. Ze behield zijn achternaam na de scheiding. In 1949 verhuisde ze naar Groot-Brittannië. De dienst voerde het bespieden op, nadat haar naam was gevallen tijdens telefoongesprekken die werden gevoerd vanuit het hoofdkwartier van de Britse Communistische Partij in Londen. 

Ook MI6, de Britse buitenlandse inlichtingendienst, volgde haar bewegingen. In 1952 berichtte MI6 aan MI5 dat Lessings naam voorkwam op een lijst met Britse auteurs die een bezoek hadden gebracht aan Moskou. Weer twee jaar later noteerde MI5 dat Lessing 'voorzitter van de Writers Group' van de Communistische Partij was geworden. De spionnen signaleerden ook dat, zoals zij dat noemden, 'de uitgedijde' schrijfster in haar flat bezoek kreeg van personen van diverse nationaliteiten, 'waaronder Amerikanen, Indiërs, Chinezen en Negers'. 

Toen de Sovjets in 1956 Hongarije binnenvielen, was Lessing daar ontzet over. Ze brak met de Communistische Partij, ondanks smeekbeden van de partijleiding dat niet te doen. MI5 bleef haar bewegingen volgen tot aan november 1962 toe. 

Lessing die haar politieke denkbeelden nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, won in 2007, op 88-jarige leeftijd, de Nobelprijs voor de Literatuur. Zij overleed in november 2013 op 94-jarige leeftijd.

(Bron: The Guardian)Over de auteur

Hebban Crew

2144 volgers
0 boeken
0 favorieten
Hebban Crew


Reacties op: MI5 hield Doris Lessing twintig jaar lang in de smiezen

Gesponsorde boeken