Saskia Harkema Auteur

Blogpost: Saskia Harkema

Blijven of gaan?

Wanneer blijven we, of besluiten we te gaan? Een universele vraag waar ieder van ons weleens mee te maken heeft. Een vraag die verbindt.

De vraag om te blijven of gaan, is een terugkerende in het leven van mensen die strijden voor vrijheid. Ze hebben besloten te vechten voor een doel dat voorbijgaat aan hun eigenbelang en zijn bereid daarvoor soms hun leven op het spel te zetten. In dictaturen en landen met repressieve regimes is die vraag en de keus die je daarin maakt, niet vrijblijvend. Het kan je je leven kosten. In Syrie waar al bijna 50 jaar een familie haar bevolking in een wurggreep houdt, loopt je leven gevaar als je ervoor kiest om voor vrjheid te strijden. De roep om vrijheid moet koste wat kost worden gesmoord in de gewelddadige oorlogsmachinerie. Er komt onherroepelijk een moment dat de vraag 'zal ik blijven, of zal ik gaan?' zich niet meer laat wegwimpelen en een constante factor wordt in je gedachten. Hoewel de vraag een keus suggereert, bedriegt die schijn ons. Of toch niet? Ook een onmogelijke keus is er een, hoewel we die soms tegen beter weten in maken om onszelf te redden, of om onszelf te beschermen. Is het niet ook een universele vraag waar eenieder van ons zich weleens voor gesteld ziet? Wanneer blijven we, en wanneer gaan we? Blijven we in een huwelijk dat niet goed gaat, een baan die niet bevalt, een vriendschap die leegbloedt, een familierelatie die stroef verloopt. Of gaan we door uit een situatie te stappen die niet goed voor ons is, die alles van ons vergt maar niks oplevert, indruist tegen onze principes of onze integriteit aantast? Waar we in onze communicatie en onze verbinding met de ander, ons vaak richten op de verschillen, zijn het juist de universele vragen over het leven, die ons verbinden. De verschillen sluiten uit, werpen barrieres op, zetten mensen tegenover elkaar. Als we op zoek gaan naar wat we gemeenschappelijk hebben, ontdekken we dat we worstelen met eenzelfde vraag. De reden is een onvergelijkbaar andere. Maar de vraag op zich is dat niet. Die slaat een brug en vraagt van ons dat we nadenken hoe we ons tot elkaar kunnen verhouden. Er ontstaat begrip en we leren te kijken vanuit een ander perspectief. We leven ons in en gaan kijken vanuit empathie en compassie. Om te ontdekken dat we in wezen niet zoveel verschillen, hoezeer de situatie die tot de keus heeft geleid, totaal anders is. Dus of we blijven of gaan, maakt onze menselijkheid zichtbaar, onze kwetsbaarheid en onze weifeling als we het niet zeker weten. Dat is ook het mooie ervan. Dus blijven of gaan is niet alleen een vraag over leven en dood, maar vooral een vraag over het leven zelf, over onszelf. Het is een uitnodiging om samen te zoeken naar een antwoord dat ten diepste iets vertelt over wie we zijn.   

Reacties op: Blijven of gaan?

Gesponsorde boeken