Blogpost: Aard Evert

De aanhouder wint

Na een recensie gelezen te hebben van een lezer die er na 100 blz. de brui aan gegeven had, nam ik aarzelend " Mate  van onschuld " van H.S. Chandler ter hand. Tijdens het lezen begon ik de critische lezer gelijk te geven.
Het boek begint als een rechtbankverhaal, maar weldra denk je een feelgood roman in handen te hebben. Deze ontwikkelt zich tot een bijna pornografisch geheel, waarbij de rechtzaak geheel naar de achtergrond leek te verwijnen, terwijl het maar met veel moeite een thriller genoemd kon worden.
Maar..... geduld wordt beloond ! De ontknoping is waarachtig een volbloed thriller, die je moeilijk naast je neer kunt leggen.Zo rollen er voor mij toch nog 4**** uit. Volhouden dus!

Reacties op: De aanhouder wint

Gesponsorde boeken