Blogpost: Alba

Enquête Young Adult boeken

09-02-2020 door Alba 2 reacties
Dit is een enquête voor mijn afstudeerproject. Het gaat over lezen en Young Adult boeken, in het bijzonder die van Nederlandse auteurs. Dus lees je zelf YA-boeken? Vul hem dan in!

Hier vind je de vragenlijst: https://www.survio.com/survey/d/B3S6V5L5E6N5O5R8E

Officieel zijn Young Adult boeken bedoeld voor de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar, maar voor mij doet leeftijd er niet toe. Het gaat er mij meer om dat je Young Adult-boeken leest. Dus vul hem in of vraag het aan je (klein)kinderen, nichten, neven, collega's of kennissen. 

Alvast heel erg bedankt!

Word met Young Adult een doelgroep of een genre bedoeld?

Young Adult is een term die over is komen waaien uit de Verenigde Staten. Waarschijnlijk is de term ooit bedacht door de grote Amerikaanse boekhandelsketen Barnes & Nobles, die in hun winkels begonnen met aparte kasten met boeken voor de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar, aangeduid met Young Adult. In Nederland werd de term voor het eerst gebruikt door uitgeverij Lemniscaat. Aanvankelijk alleen in hun catalogi met aanbiedingen, maar in de herfst van 2009 introduceerde uitgever Jean Christophe Boele van Hensbroek van uitgeverij Lemniscaat op de grote boekenbeurs Manuscripta de Young Adult-boekenkast. Vaktijdschrift het Boekblad benoemde hem voor zijn idee meteen tot Nederlandse Uitgever van het Jaar (Literatuur Zonder Leeftijd 81, pag. 9)

Ook de Nederlandse bibliotheken kwamen met een antwoord op de missende categorie boeken in het leeftijdsgebied tussen jongere en volwassene in: sinds juni 2011 bestaat er de categorie D, voor jongeren vanaf 15 jaar. Categorie D volgt op categorie A (6-8 jaar), categorie B (9-11 jaar) en categorie C (12-15 jaar) (Stichting NBD Biblion).

Young Adult is dus meer een leeftijdscategorie dan een genre. Want er valt van alles onder Young Adult-boeken: thrillers, fantasy, contemporary, romantische verhalen en nog veel meer. Uitgeefster (uitgeverij Moon) Woortman en Young Adult-boeken schrijfster Storm zijn het erover eens dat vooral de personages ervoor zorgen dat een boek in de categorie Young Adult valt: “De hoofdpersoon is meestal tussen de 15 en 20 jaar oud en het verhaal is geschreven vanuit die belevingswereld en levenservaring.” (Young Adult, voor lezers jong van hart, 2016)

In de literatuur gaat het niet zozeer om boeken voor jongeren, maar om boeken die over jongeren gaan. Coming of age boeken die kortom gaan over hoe je van “young” een “adult” wordt (Literatuur Zonder Leeftijd 81, pag. 10)
In het Engelse taalgebied is Young Adult erg populair en zijn er veel bekende schrijvers en boeken. In Nederland heb je nog maar weinig echte YA-schrijvers, volgens The Book Review komt dit omdat we hier nog erg denken in thermen als “kinderboeken” en “jeugdliteratuur”.Lees verder op mijn site

Reacties op: Enquête Young Adult boeken

Gesponsorde boeken