Blogpost: Joukjevv

Het laatste uur - The last hours van Minette Walters

Met het boek Schaduwzijde - The Chameleons Shadow verdween Walters van mijn leespalet. Weg waren de kleurrijk uitgewerkte schetsen van gestoorde persoonlijkheden gevat in een kleine leefgemeenschap, twaalf stuks meesterwerken, thrillers van de bovenste plank. Als adept heb ik daarna nog wel Chickenfeed en A dreadful Murder gelezen die zich afspelen in 1945/25 en 1908, maar daar kreeg Walters mijn handen niet voor op elkaar. Of de jarenlange stilte rond Walters kwam door het succes van al haar boeken tot dusver en de druk steeds weer opnieuw te moeten presteren, ik kan het je niet zeggen.Het toeval wil dat in ons dorp de enige boekhandel werd overgenomen: andere eigenaar andere importeur ander look van de winkel, kortom een bezoekje meer dan waard, want daar trof ik - ruim een jaar na het verschijnen - The last hours. Dat had in de tijd dat ze nog regelmatig een boek uitbracht bij mij zeker niet gebeurd.

Kort en goed gesteld: Walters was na tien jaar weer terug voor mij en ook in de tijd. 

Ik was erg benieuwd hoe ze een historisch boek, roman toch eigenlijk, zou aanpakken achter het toetsenbord dat ook Het ijshuis produceerde. En hoewel ik niet echt van historische romans houd, werd ik niet teleurgesteld. Ik hoopte dit ook na die weinig verheffende short story’s, en ik leek alleen in aanvang moeite te hebben om de “ijshuis” gedachte van me af te schudden. Na een paar bladzijden zat ik ongemerkt al geboeid in het verhaal, waarin de personages als kaarten al vrij snel waren geschud en verdeeld in goed en slecht, waarbij de goeden intelligent zijn en de slechten veelal ongeletterd en dom. Op zich vind ik dat helemaal geen probleem, want het geschetste beeld is van meet af aan duidelijk, maar intrigerend is hoe Walters de personages verder zou uitwerken en hun levens in elkaar vervlechten.

Het verhaal speelt in de 14de eeuw waarin de pest heerst en zich ook razendsnel verspreidt door Engeland. De angst voor de ziekte is groot en ook het dorp Develish wordt bedreigd door de pest. In Develish is de egocentrische, overspelige Sir Richard de bazige lord. Hij voert een tiranniek bewind over zijn lijfeigenen, zijn bedienden, boeren en in mindere mate zijn rentmeester om er zelf beter van te worden. Hij heeft alleen oog voor zijn al even egocentrische veertienjarige dochter die hij op het punt staat uit te huwelijken om er zelf beter van te worden. Hard werken en zweepslagen waren aan de orde van de dag als het aan hem gelegen had, maar zijn vrouw, Lady Anne, met wie hij al veertien jaar in onmin leeft en het echtelijke bed niet meer deelt, is heel anders; zij voelt zich allerminst verheven boven het gewone volk en staat zweepslagen absoluut niet toe. Ze streeft naar gelijkheid en heeft daarbij de liefde van de mensen van Develish voor zich gewonnen. Zo ontpoppen zij en Thaddeus Turkell, een bastaard lijfeigene van de laagste soort, zich als de grote helden van het verhaal. Toch is – ongewild – uiteindelijk Sir Richard postuum de redder van Develish en wel om twee redenen: hij had tien jaar voor de pest uitbrak – zuiver uit ijdelheid om zijn hofstede groter te laten lijken – zijn lijfeigenen een ringgracht laten graven, maar het meest belangrijk is door zijn – uit financiële noodzaak en haar bruidsschat – geboren huwelijk met het 14 jarige welgestelde nonnetje, de latere Lady Anne die zich in het boek gaandeweg ontwikkelt tot een onmogelijk kruising tussen een zeer belezen en intelligente reïncarnatie van Hildegarde von Bingen en een preïncarnatie van Florence Nightingale. Dankzij haar werden er op Develish verstrekkende hygiënische maatregelen genomen en zij neemt de vrouwen in bescherming; zij beschikt over kennis van anticonceptie op basis van kruiden, abortus en zelfs reanimatie. Wanneer Sir Richard ziek van de pest terug gaat komen van zijn reis, is het gevaar dat de pest ook hun hofstede zal bereiken groot. Lady Anne neemt een moedige beslissing; ze haalt alle bewoners van Develish op het land binnen de ringgracht en sluit buitenwereld af door de ophaalbrug te verbranden. Niemand woont dan meer buiten de grachten en alle boeren, lijfeigenen en bedienden zijn bereid om hun hofstede te verdedigen tegen iedereen die een bedreiging vormt. Iedere nieuwkomer of vreemdeling moet in het nu verlaten dorp aan de andere van de ringgracht blijven en zeker veertien dagen blijven tot het gevaar geweken is of de dood erop volgt. Zo overlijdt ook Richard buiten zijn eigen hofstede. 

Alles bij elkaar is het boek heel stereotiep feelgood met een duidelijke scheiding tussen goed en slecht. Zelfs de naam Develish is bijna spreekwoordelijk voor de wijze waarop de zo goed als altijd dronken kerkvader van het dorp tegen de gelijkstelling tussen de bewoners van de hofstede aankijkt: allemaal duivelse ketters die de toorn van God om hun zonden over zich hebben afgeroepen en eigenlijk de wereldse bron zijn van de pest. 

Stereotiep of niet, ik heb het in een adem uitgelezen. Voor mij schrijft Walters nog steeds boeiend, vijf sterren waardig, zelfs zo dat ik het vervolg The Turn of Midnight gelijk erachteraan heb uitgelezen. De Nederlandse vertaling Het vallen van de nacht volgt deze maand evenals mijn blog.

Reacties op: Het laatste uur - The last hours van Minette Walters

Gesponsorde boeken