Misantropisch Gewas


Na een korte en hopeloze liefde met een prachtige kleine Française, besloot ik om dat te doen wat ik al jaren verzucht: ik kan er wel een boek over schrijven. Dat ga ik nu eindelijk echt doen.
Ik zette een nieuw doek op mijn ezel (ik ben eigenlijk schilder), keek mijn voorraad acryl na, zette de penselen klaar en begon met het schrijven van een splinternieuw dagboek.
Waarvan akte.


Grunnegs gedichie
Lutje wichie
Lutje wichie, mooi gezichie,
loatgeboor'n kind van Zeus,
'k wil altied wel bie die bliev'm,
schitterende laidjes schriev'm,
ken'k die altied tuut’n
op dien mooie neus.

EEN MANIFEST/J'ACCUSE
In navolging van Émile (Édouard Charles Antoine) Zola neem ik de pen op om een protest te schrijven.
Een protest tegen bewindvoerders, tegen beleidsmakers, tegen dictators, tegen religieuze leiders, tegen allen die in staat zijn in te grijpen op het wereldtoneel.
Ik beschuldig u van verraad. Verraad tegenover de mensheid.

TEN EERSTE
Elke wereldburger moet kunnen leven, eten en zich voortplanten. Of hij dat doet of niet, is dan zijn zaak, niet de uwe. Dat is nu eenmaal waarvoor het leven bedoeld is.
Wij, mensen, zijn namelijk niets anders dan voertuigen voor dat veel grotere fenomeen. Een fenomeen dat LEVEN heet. Leven dat, zoals het zich tot nu tot laat aanzien, uniek is. En vrijwel alleen op deze planeet voorkomt. U, leiders, zijn de zelfgekozen, zelf uitgeroepen, democratisch gekozen of volkomen willekeurig aan de macht gekomen mensen, die zich vaardig genoeg achten om grote groepen van ons leiding te geven.
Die vooral behoorlijk zelfingenomen zijn. Want als ik even goed om mij heen kijk, heb ik zo mijn twijfels over uw capaciteiten.
U geeft die leiding niet, u verrijkt zich met de schatten der Aarde (onze echte bestaansgrond), u plundert haar leeg, u verkracht haar en denkt uw medemensen de strijd in te kunnen sturen om u te beschermen. Tegen wat? Tegen net zo'n idioot als u, die zich aan de andere kant van de door u gecreëerde en kunstmatig in stand gehouden grens, op dezelfde manier verrijkt, soms? Of die de Aarde beter verkracht en leeg rooft dan u?
Vecht dan zelf, als u uw eigendommen wil beschermen. Maar dat kunt u niet, gezeten op uw belachelijke feodale troon, gebouwd uit de knekels van allen die voor u gesneuveld zijn. Ik beschuldig u van egoïstisch materialisme.

TEN TWEEDE   Ik beschuldig u van het in stand houden van die grenzen. Van het opzwepen van door u opzettelijk dom gehouden mensen, om uw eigendommen te beschermen met hun leven. Ik beschuldig u van het opzettelijk in stand houden van godsdiensten die elke bestaansgrond missen, ook alweer te uwer glorie. Godsdiensten, die uw slachtoffers een beter leven beloven dan dat ze nu hebben. Veel beter zou u, leidinggevende, ervoor kunnen zorgen dat ze dat goede leven nu, op dit moment hebben. Dan wel krijgen. Maar ja, dan hebt u er geen macht meer over. En de macht afstaan past nu eenmaal niet zo goed in uw straatje. Ik beschuldig u van machtswellust.

TEN DERDE
Ook beschuldig ik u ervan de mensenmassa zich ongebreideld te laten voortplanten, terwijl wij de taks al lang bereikt hebben. Geboorteregelingen niet toe te staan, gewenste abortussen niet uit te voeren, bejaarden veel te lang tegen hun zin kunstmatig in leven te houden. Leven, waarvoor ze zelf al lang geen energie meer hebben, wat ze al lang niet meer ambiëren. Maar wat kan het u schelen, zolang het geld oplevert.
Dat alles onder het mom van een overjarige, valse eed van een Griekse arts uit een tijd dat we nog maar nauwelijks beseften dat de Aarde rond was, ene Hippocrates.
Want soldaten heeft u nodig om voor u te vechten, u misbruikt arbeiders voor uw ongebreidelde hebzucht en talloze minnaressen voor uw walgelijke geilheid.
Ik beschuldig u.

TEN VIERDE   Ik neem het u kwalijk dat u, beter wetend, zich land toe-eigent terwijl land helemaal geen bezit kan zijn. De dwaasheid om met een zwaard een stuk Aarde af te palen en dan daarvan te zeggen dat het van u is, inclusief de mensen die erop wonen, is een achterlijk en feodaal standpunt, op geen enkele filosofie gebaseerd. Wij zijn een eigendom van de Aarde, de Aarde is geen eigendom van u, van ons.
Ook de religies (de instituten!) hebben zich daaraan schuldig gemaakt. Doen dat heden ten dage nog. Zionisme en de Palestijnse strijd zijn mede op deze valse waarden gebouwd. En er waren nog steeds missionarissen rond in duister Afrika om de mensen een schandalig Katholicisme aan te praten.
Verwerpelijk nationalisme komt overal ter wereld voor als uitingsvorm van een oerinstinct van het dier "mens", dat intuïtief weet waar het thuishoort. Maar "oer"-weten en heden claimen zijn twee verschillende dingen. Terwijl gezond verstand ons vertelt dat, waar het ene volk leeft, het andere niet kan leven. Voorlopig. Dat kan pas als we één grote “melting pot” zijn geworden. Ik beschuldig u van imperialisme en kolonisatie. 
U zult wel gemerkt hebben, uwe arrogantie, dat ik voor u niet eenmaal een hoofdletter heb gebruikt. Dat is geen toeval, u verdient die niet!

Opgesteld op 10 april 2017
door A. Sandee, beeldend kunstenaar
te Groningen (Nederland)

Lees verder op mijn site

Reacties op: Misantropisch Gewas

Gesponsorde boeken