Blogpost: Leesdetectives

Oproep tot een leesoffensief | Onze 5 speerpunten

11062b_9c6b1d44674e411e82fe37ce84def941~mv2_d_2500_1415_s_2.webpDoor Sander van Genderen - Het leesonderwijs van Nederland is de afgelopen maanden steevast in het nieuws geweest. Helaas niet op een positieve manier. Kinderen in Nederland vinden lezen niet meer leuk en 2,5 miljoen inwoners van ons land zijn onvoldoende leesvaardig om deel te nemen aan de samenleving. Dat zijn schokkende getallen. Verrassend zijn ze niet, omdat deze getallen al bekend waren. Achttien organisaties uit de velden onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid slaan de handen ineen om een leesoffensief te starten. Ze schreven een manifest met de nodige verbeterpunten. Stippen aan de horizon die we zouden moeten nastreven. Wij pakken de 5 speerpunten waar wij ons het meest in kunnen vinden erbij! En ja, wij doen mee aan een leesoffensief! #leesoffensief

Speerpunt 1: ''Iedere school ruimt tijd in voor (voor)lezen''

Gebeurt dat dan nog niet? Je zult je er over verbazen. Er zijn scholen die met pijn en moeite een kwartiertje stillezen op de agenda weten te zetten. In het manifest valt te lezen dat het leesoffensief daar anders over denkt: ''Iedere school en kinderopvanglocatie heeft een leesbeleid, waarin tijd voor (voor)lezen de basis vormt, en voert dit uit.''

Kinderen moeten op de basisschool de tijd en ruimte krijgen om te lezen. Tijd om te verdwalen in de boeken die ze zelf kiezen. Helaas lezen lang niet alle kinderen thuis en lezen lang niet alle ouders hun kinderen voor. Het klaslokaal is dan de uitgelezen plek om in ieder geval nog wat leeskilometers te kunnen maken. Het begint allemaal bij tijd inruimen voor het lezen, maar daarmee ben je er natuurlijk nog lang niet.

Speerpunt 2: ''Leesplezier en leesvaardigheid staan centraal''

Een belangrijk punt in het manifest. Leesplezier en leesvaardigheid moeten centraal staan. Wij willen het je nog sterker vertellen, want van het één komt het ander. Wanneer het met het leesplezier goed zit, zal de leesvaardigheid vanzelf toenemen. Leesplezier is een voorwaarde om de leesvaardigheid te vergroten, anders zal het kind nooit uit zichzelf een boek pakken.

De leestijd van speerpunt 1 zal weinig effect hebben als kinderen helemaal geen zin hebben om op school te lezen. Kinderen staren doelloos voor zich uit en denken aan wat ze vanmiddag na schooltijd gaan doen. Ze hebben geen interesse in de verhalen die gebundeld voor hen liggen. Daar zal dus eerst een slag moeten worden geslagen. Met name op het voortgezet onderwijs, want daar lijkt de leesmotivatie wegens verplichte literatuurlijsten tot een dieptepunt te dalen...


Lees verder op mijn site

Reacties op: Oproep tot een leesoffensief | Onze 5 speerpunten

Gesponsorde boeken