Blogpost: MJansen

Wat er goed ging bij Fantastels 2014

23-04-2015 door MJansen 1 reactie

Met dank aan Anaid Haen en Django Mathijsen voor de open, positieve communicatie.  

Er is nogal het een en ander besproken over het grote aantal diskwalificaties tijdens de laatste editie van Fantastels. Hier en daar werd gemord, er was wat onvrede, wat boosheid, wat razernij en er was vooral veel teleurstelling. Dat laatste zelfs bij het jurylid dat de diskwalificaties heeft aangemeld. 

Als een van de getroffenen, namelijk alle drie mijn ingezonden verhalen, lijkt het me aan de orde te verduidelijken wat er nu eigenlijk gebeurd is, voor zover we, zijnde het Fantastels team en ikzelf, hebben kunnen achterhalen. Inderdaad, daags na de wedstrijd heeft de organisatie me benaderd om gezamenlijk een oorzaak te vinden voor het niet anoniem zijn van mijn ingeleverde verhalen. 

Hoe gaat dat in zijn werk? We hebben er twee computerguru’s op gezet. Allereerst bekeken ze de procedures en methoden aan beide kanten en vergeleken ze tekstverwerkerversies, besturingssysteem en computersoorten. Daarna hebben ze nog eens de proef op de som genomen met een testdocument dat ik conform de Fantastels methode, danwel de Trek Sagae methode (misschien nog wel strikter met anonimiteitsregels), of zelfs beide, anoniem heb gemaakt. 

Het resultaat was dat vanaf mijn werkplek het document niet volledig anoniem kon worden gemaakt voor de computers en software van het Fantastels team en dat er zeker een residu van mijn systeem in het document achterbleef. Toevallig bestond dat residu onder andere uit mijn initialen en die zijn blijkbaar bekend genoeg dat juryleden die heel snel herkennen. (Ik heb tenslotte een paar keer eerder meegedaan) Wat betekent dat? Heel eenvoudig dat conform de wedstrijdreglementen mijn verhalen niet anoniem waren en dus –regels zijn regels- gediskwalificeerd moesten worden.

Is er een schuldige in dit geval? Nou, nee dus. Ik heb iets gestuurd in de overtuiging dat het anoniem was, conform de gevraagde methodiek, maar in de praktijk blijkt dat dus niet zo te zijn. De organisatie heeft de eigen regels naar de letter gevolgd, zoals je mag verwachten. Het betekent daarom ook dat touwtrekken, ruziemaken, verwijten over en weer en boze blikken, niet aan de orde zijn. 

Is alles dan goed? Dat is weer een heel andere vraag. Ik was niet de enige met dit probleem en met de combinaties en tekstverwerkers, besturingssysteem en computers die op dit moment gangbaar zijn, kun je dus niet voorspellen of een verhaal waarvan je denkt dat het anoniem is, dat ook daadwerkelijk is. Het Fantastels team heeft aan mij aangegeven een andere methodiek te willen gaan hanteren, die een honderd procent anonimiteit van documenten kan garanderen. Er is nog even tijd voor de volgende deadline om deze nieuwe methodiek te testen en te perfectioneren. Daarnaast worden de reglementen nog iets aangescherpt om taken en verantwoordelijkheden van de organisatie nog helderder en transparanter te maken en ervoor te zorgen dat de focus van de jury honderd procent bij de ingezonden verhalen ligt. 

Voor mij als schrijver waren de diskwalificaties teleurstellend, zeker, maar goed, ik heb al een en ander gewonnen, waaronder een eerdere Fantastels editie. Dus beter dat het mij overkomt dan iemand die net is begonnen met schrijven. Belangrijker is dat er problemen geconstateerd zijn, veroorzaakt door voortschrijdende technologie, en dat die problemen worden aangepakt zodat de wedstrijd integer en leerzaam voor alle deelnemende schrijvers kan zijn en blijven.  

Dus verwacht mij er volgende editie gerust weer bij.

Reacties op: Wat er goed ging bij Fantastels 2014

Gesponsorde boeken